<<< zpět na seznam metod

Fentanyl - průkaz (U)

Název metody: Fentanyl - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Jednotka: -
Žádanka: Elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, pouze je důležité upozornit, že jsou nevhodné silně naředěné vzorky (pití, infúze).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 20  µg/l  při překročení výsledek jako pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" firmy Dialab.

Klinický popis:

Fentanyl je syntetický velmi silně a rychle působící opiát. Orientační (kvalitativní) průkaz fentanylu v moči umožňuje zachytit zneužití fentanylu zejm. po extrakci z analgetických náplastí. Aktuálně se ve světě i u nás velmi zvyšuje frekvence a nebezpečnost zneužívání fentanylu, protože vzhledem k silnějšímu účinku stačí již velmi malé množství, které se snáze pašuje a distribuuje.
Výsledek se vydává jako negativní/ pozitivní. Vzhledem ke krátkému biologickému poločasu fentanylu (3 - 6 h) je relevantní test indikovat do 24h po předpokládáném užití. Cut-off hodnota metody je 20 µg/l.

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 

Falešně pozitivní výsledek mohou dle literatury způsobit následující substance: metamfetamin, risperidon, ziprasidon, paliperidon, difenhydramin, labetalol.
   

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Kvůli extrémnímu rozšíření zneužívání fentanylu (nejen v ČR, ale např. i v USA) se fentanyl od 20.2.2023 zařadil do Toxikologického screeningu T10. Nadále jej proto nebude možné požadovat jednotlivě.

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ., Davis, CA, 129, 2002.Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023