<<< zpět na seznam metod

ICIS skóre

Název metody: ICIS skóre
Nadřazené metody: Krevní obraz (B)
Statim: Ano
Zkratka: ICIS skóre
Jednotka: 1
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Vacuette: Fialová
Množství: 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL
Přístroj: Sysmex XN
Dostupnost: Nepřetržitě; pouze hematol. laboratoř Lochotín
Odezva: Statim: 2 h, Rutina: tentýž den
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″).

Referenční meze:
< PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  15-150   0-4  1  
Klinický popis:

Výpočet skóre využívá kombinaci pěti parametrů získaných fluorescenční průtokovou cytometrií (krevní obraz, diferenciální počet leukocytů, retikulocyty) z analyzátoru Sysmex řady XN v laboratoři ÚKBH Lochotín.

ICIS skóre je diagnostický parametr bakteriální infekce, který odráží sílu imunitní odpovědi na bakteriální infekci u kriticky  nemocných pacientů. Výsledek ICIS skóre  ≥ 5 je známkou bakteriálního zánětu.

Je určeno pro dospělé pacienty hospitalizované na Jednotkách intenzívní péče (JIP), není určeno pro dětské pacienty a pacienty HOO. Stanovení lze  provádět opakovaně v intervalu 12 hodin za účelem posouzení vývoje stavu.

U pacientů na JIP odlišuje bakteriální infekci od neinfekčního systémového zánětu. Během prvních 48 hodin má vysokou pozitivní (80 %) a negativní (75 %) prediktivní hodnotu. Use of a weighted, automated analysis of the differential blood count to differentiate sepsis from non-infectious systemic inflammation: the intensive care infection score (ICIS) - PubMed (nih.gov) Je tak přínosný při rozhodování  o včasném zahájení ATB léčby.  Nejedná se parametr přímo určený k diagnostice sepse.

Klinická interpretace je vedena v režimu RUO (Research Use Only).

 

Dodatek pro borská pracoviště:

Při požadavku na vyšetření krevního obrazu včetně ICIS skóre si musí žádající pracoviště ve vlastní režii zajistit přepravu vzorku na CP laboratoří ÚKBH Lochotín, vchod C, 2.NP.  

Vzorek s požadavkem na ICIS skóre dodaný na příjem laboratoře ÚKBH Bory bude sice změřen, ale budou vydány pouze parametry krevního obrazu, u metody ICIS skóre bude uveden text „neměřeno“.Autor: MUDr. Lenka Bultasová
Poslední aktualizace: 11.08.2022