<<< zpět na seznam metod

Buprenorfin - průkaz (U)

Název metody: Buprenorfin - průkaz (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Subutex, Subuxon, Temgesic
Zkratka: BUPRp
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, pouze jsou nevhodné silně naředěné vzorky močí (pití, infúze).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 10  µg/l při překročení - výsledek pozitivní 
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Syntetický opioid, užívaný k substituční a detoxikační léčbě závislosti na opioidech. Terapeutická hladina je kolem 1 µg/l, ale při zneužívání jsou koncentrace obvykle vyšší než 20 µg/l. Kvalitativní průkaz je k dispozici na sólové destičce. Cut-off hodnota metody je 10 µg/l. Při překročení cut-off se vydá výsledek jako pozitivní. Vzhledem k dlouhému biologickému poločasu (25 - 36 h), lze látku v moči prokázat ještě týden po poslední aplikaci.

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.).
   Vždy je nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   

Odkazy:

Glass, I.B.: The International Handbook of Addiction Behavior. Routledge Publishing, New York, NY., 1991, 216.Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023