<<< zpět na seznam metod

Bilirubin konjugovaný (P/S)

Název metody: Bilirubin konjugovaný (P/S)
Statim: Ano
Klíčová slova: Bilirubin přímý
Zkratka: Bil.konj.
Jednotka: µmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: Spektrofotometrie, T-P, diazometoda
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Zabraňte hemolýze, chraňte před světlem - účinkem intenzivního slunečního záření dochází k poklesu koncentrace bilirubinu až o 30 – 50 % za 1 h, hemolýza snižuje koncentraci bilirubinu.

Referenční meze:
PohlavíRozmezíJednotkaPoznámka
  ≤ 8,0 µmol/l  
Zdroj RM:

Vlastní soubor zdravých dobrovolníků (CEPHA).

Klinický popis:

Konjugovaný (přímý) bilirubin vzniká v játrech konjugací (nekonjugovaného, nepřímého) bilirubinu s kyselinou glukuronovou enzymem UDP-glukuronyltransferázou. Vyšetření konjugovaného bilirubinu je indikováno zejména při podezření na posthepatální ikterus, ke kterému dochází typicky při obstrukci extra či intrahepatálních žlučových cest (např. litiázou či tumorem). Ke zvýšení konjugovaného bilirubinu dochází nejen při posthepatálním, ale též hepatálním ikteru, proto je třeba laboratorní nález hodnotit se znalostí klinického stavu pacienta v kombinaci s dalšími laboratorními parametry a vyšetřeními, např. zobrazovacími metodami.

V laboratoři se běžně stanovuje bilirubin celkový a přímý. Celkový bilirubin tvoří bilirubin nekonjugovaný, nepřímý, a konjugovaný, přímý. Ve většině případů je přímý bilirubin tvořen prakticky pouze bilirubinem konjugovaným a malým množstvím nekonjugovaného. V některých případech může být součástí přímého bilirubinu rovněž delta bilirubin, což je bilirubin kovalentně vázaný na albumin, a díky této vazbě má i delší poločas (19 dnů), a u novorozenců fotodegradační produkty bilirubinu, které vznikají již po čtyřhodinové fototerapii a mohou tvořit až 20-35 % bilirubinu.

Interference: Vzorky obsahující indocyaninovou zeleň by neměly být analyzovány, protože může dojít k falešnému vzestupu koncentrace přímého bilirubinu až o 1200%.

Související metody a výpočty: Bilirubin celkový (P/S)


Autor: MUDr. Pavel Brož, Ph.D.
Poslední aktualizace: 29.04.2022