<<< zpět na seznam metod

Faktor VIII (P)

Název metody: Faktor VIII (P)
Statim: Ano
Zkratka: FVIII
Jednotka: %
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 mL, 3,5 mL
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: indikuje hematolog, Rutina: 4 týdny
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu.

Referenční meze:

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 60–140 %
1 den–1 měsíc 60–125  
1 měsíc–1 rok 55–100  
> 1 rok 50–150  
Zdroj RM:

www.hematology.cz

Klinický popis:

Stanovení koagulační aktivity FVIII. Diagnostika vrozených či získaných deficitů FVIII (hemofilie A), diagnostika zvýšené aktivity FVIII (zvýšený trombofilní stav, součást trombotického panelu).

Aktivitu FVIII standardně stanovujeme koagulační metodou. Ke kontrole substituční léčby pacientů s hemofilií je používáno koagulační či chromogenní stanovení v závislosti na konkrétním podávaném preparátu. O druhu použité metody rozhoduje hematolog. 

Další informace:

Samostatná indikace pouze na doporučení hematologaAutor: MUDr. Pavla Šigutová
Poslední aktualizace: 20.09.2021