<<< zpět na seznam metod

Benzodiazepiny semikv.(U)

Název metody: Benzodiazepiny semikv.(U)
Statim: Ano
Zkratka: BZDP
Jednotka: µg/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: KIMS
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná speciální úprava vzorku moči, který může být odebrán v kteroukoliv denní dobu, ale ke stanovení jsou nevhodné silně naředěné vzorky moče, např. po aplikaci velkého množství tekutin (pití, infuze)..

Referenční meze:

Cut-off: 300 µg/l (kalibrováno na nordiazepam). Výsledky se vydávají textovou formou

negativ.slabě POZIT.středně POZIT.silně POZIT.
< 300 300-599 600-999 ≥1000
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy ROCHE.

Klinický popis:

Orientační semikvantitativní stanovení hlavních zástupců benzodiazepinů na analyzátoru.

Benzodiazepiny jsou značně různorodou skupinou léků, jednotlivé druhy vykazují nestejnou analytickou citlivost při kvalitativním průkazu na destičce Benzodiazepiny-průkaz (U)  a při tomto semikvantitativním stanovení na analyzátoru. Nálezy obou systémů se doplňují, ale nemohou se navzájem "přehlasovat", tj. když na destičce vyjde pozitivní a na analyzátoru negativní, je třeba celkově hodnotit nález jako pozitivní apod. Interpretace nálezu u benzodiazepinů je z uvedeného důvodu obtížnější, protože výstup záleží na konkrétním typu benzodiazepinu. Např. nitrazepam vyvolá pozitivní nález na destičce již při koncentraci 100  µg/l, zatímco pozitivní nález midazolamu je na destičce až při koncentraci 12500 µg/l. Nízká citlivost je na destičkách např. i u klonazepamu (lék Rivotril) aj. 

Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí pro konkrétní typ benzodiazepinu.

Biologické poločasy benzodiazepinů se vesměs pohybují v rozmezí cca 5 - 15 h, některé mají delší, např. diazepam 30 -56 h se aplikuje hlavně při dlouhodobé léčbě depresí a úzkostí, některé mají kratší, např. midazolam 1 - 4 h se využívá především jako krátkodobé anestetikum např. při endoskopických vyšetřeních. Využití metody je u občasných aplikací možné do cca 3 dnů, při chronickém opakovaném užívání je to možné až do 4 - 6 týdnů.

Požadavky na stanovení jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň nakoncentrování či naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 

   

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U), Benzodiazepiny - průkaz (U)
Odkazy:

Armbruster, D.A., Schwarzhoff, R.H., Pierce, B.L., et al.: Enzyme immunoassay kinetic microparticle immunoassay, radioimunoassay and fluorescence polarization immunoassay compared for drugs of abuse screening. Clin. Chem. 1993, 39, 2137-2146.

Klette, K.L., Wiegand, R.F., Horn, C.K., et al.: Urine benzodiazepine screening using Roche Online KIMS immunoassay with beta-glucuronidase hydrolysis and confirmation by gas chromatography - mass spectrometry. J. Anal. Toxicol. 2005, 29, 193-200.

Příbalový letákAutor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 25.08.2023