<<< zpět na seznam metod

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (B)

Název metody: Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (B)
Nadřazené metody: Krevní obraz (B)
Statim: Ano
Klíčová slova: MCHC
Zkratka: Hb konc
Jednotka: g/l
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Vacuette: Fialová
Množství: 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina: tentýž den
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″).

Referenční meze:

 

VěkRozmezíJednotka
< 2 měsíce 285-375 g/l
2 měsíce-15 let 300-370  
> 15 let 320-360  

 

 

Zdroj RM:

www.hematology.cz

Klinický popis:

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech. Vypočte se z poměru hemoglobinu k hematokritu podle vzorce MCHC [g/l] = (Hgb/Hct)