<<< zpět na seznam metod

Agregace destiček impedančně (B)

Název metody: Agregace destiček impedančně (B)
Podřazené metody: Agregace destiček po ADP - impedančně (B), Agregace destiček po ASPI - impedančně (B), Agregace destiček po TRAP - impedančně (B)
Statim: Ne
Jednotka: U
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL HirudinSarstedt S-Monovette 1,6 mL Hirudin
Množství: 1,6 mL
Dostupnost: denně 6-18 h
Odezva:
Poznámka k odběru:

Nelze odebírat jako první zkumavku. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (po rysku). Nutno označit případnou protidestičkovou léčbu.

Po náběru ihned odeslat do laboratoře. Pro transport nelze používat potrubní poštu. Minimalizovat traumatizaci vzorku během transportu.

Referenční meze:

 viz podřazené metody

Klinický popis:

Vyšetření funkce krevních destiček – získaných funkčních defektů trombocytů - kontrola protidestičkové léčby.

Metoda je založena na principu měření změny elektrického odporu v průběhu agregačního děje po přidání induktoru.

Výslednou hodnotou je plocha pod křivkou, která je určena rychlostí a celkovou mírou agregace krevních destiček.

Kontrola protidestičkové léčby:

ADPtest HS – kontrola účinnosti inhibitorů ADP, blokátorů receptoru P2Y12 (clopidogrel, ticlopidin, prasugrel, ticagrelor)

ASPItest – kontrola účinnosti ASA

TRAPtest – kontrola účinnosti inhibitorů IIb/IIIa (abciximab, eptifibatid)

Další informace:

Vyšetření se neprovádí při trombocytopenii (pro vyšetření je nutný počet trombocytů nad 80.109/l).

Materiál nelze uchovat, vyšetřuje se ihned po přijetí do laboratoře.

Součástí vyšetření může být závěr s klinickou interpretací – podmínkou je vyplnění klinické žádanky s uvedením důvodu vyšetření, stavu pacienta a podávané medikace (pro pacienty FN  - žádanka 159 Vyšetření funkcí trombocytů).

Součástí žádanky je souhlas, že laboratoř může upravit seznam požadovaných vyšetření.Autor: MUDr. Lenka Bultasová
Poslední aktualizace: 14.02.2022