<<< zpět na seznam metod

Barbituráty - průkaz (U)

Název metody: Barbituráty - průkaz (U)
Statim: Ano
Zkratka: BARBp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná speciální úprava vzorku moče, pouze je důležité, že pro průkaz drogy se nehodí silně naředěné vzorky močí, např. po podání velkého množství tekutin (pití, infuze,...).

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
    300  µg/l Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz drogy v moči, často v rámci současného průkazu deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Indikací je podezření na intoxikaci neznámého původu nebo toxikomanii. Výsledek je vydáván jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l (kalibrováno na sekobarbital).

Barbituráty představují skupinu sedativ a antiepleptik (v této indikaci dnes již nahrazovány modernějšími preparáty) s velmi rozdílnými biologickými poločasy. Fenobarbital (biologický poločas 40 - 140h), působí dlouho, lze prokázat v moči až 4 - 6 týdnů po aplikaci. Pentobarbital a sekobarbital (biologický poločas 20 - 30 h) jsou sedativa s krátkou dobou účinku, vylučují se močí ve formě metabolitů a lze je prokázat do 2-4 dnů po aplikaci. Thiopental má velmi krátkou dobu účinku (biologický poločas 6 - 7 h), průkaz je možný 1 - 2 dny po aplikaci. 

Předávkování barbituráty může vést k dechovýcm obtížím, různě těžkým poruchám vědomí až komatu, event. smrti.

Požadavky na kvalitativní screening (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 

   Příklad možného falešně pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález kanabinoidů a barbiturátů při aplikaci ibuprofenu. 

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Protože téměř vymizelo zneužívání barbiturátů, byla tato položka od 20.2.2023 vyřazena z Toxikologického screeningu T10.

Nicméně nadále bude možné BAR (barbituráty) požadovat v případě potřeby cíleně jednotlivě.

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023