<<< zpět na seznam metod

FIB-4 skóre

Název metody: FIB-4 skóre
Statim: Ano
Klíčová slova: FIB-4 index, FIB-4 výpočet, Fibrosis-4 score, FIB4 index, FIB4 skóre
Zkratka: FIB4
Jednotka:
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Počítá se automaticky na vyžádání (zaškrtnutí na el. žádance).
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Zabraňte hemolýze, alespoň 1 den před odběrem je nutný klidový režim.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 1,3    

  

Zdroj RM:

Doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu NAFLD, dostupný on-line: https://www.ces-hep.cz/file/746/doplneni-dop-postupu-fib-4-schvaleno-05-12-2023.pdf.

Zdroj výpočtu:

Grau A.B., Medina P.G., Algarra F.R., et al: Assessing Liver Fibrosis Using the FIB4 Index in the Community Setting. Diagnostics (Base) 2021, 11(12): 2236, published online: https://www.mdpi.com/2075-4418/11/12/2236.

Výpočet:

Pozn.: AST a ALT jsou ve vzorci v mezinárodních jednotkách U/l, počet trombocytů 109/l.

Pokud máme výsledky AST a ALT v µkat/l, je nutné čísla násobit 60.

 

Klinický popis:

FiB-4 skóre je výpočet z věku, hodnot AST a ALT a počtu trombocytů, který odhaduje pravděpodobnost jaterní fibrózy. Ta se vyskytuje až u 20 % osob s jaterní steatózou a je třeba po ní aktivně pátrat.

Pokud je hodnota FIB4 nižší než 1,3, je pravděpodobnost přítomnosti fibrózy nízká a je doporučeno pokračovat v dispenzarizaci pacienta. Test by měl být zopakován za 1-3 roky v závislosti na přítomnosti rizikových faktorů (diabetes mellitus, dyslipidémie, obezita apod.). Pokud je hodnota FIB4 v pásmu 1,3 – 2,6, je vhodné doplnit elastografii jater. Pacienty s hodnotami FIB4 nad 2,6 a/nebo s již elastograficky prokázanými pokročilejšími formami jaterní fibrózy je potřeba poslat vždy ke specialistovi, optimálně hepatologovi/gastroenterologovi.

FIB-4 skóre je vhodné počítat u ambulantních pacientů, kteří nemají žádné přidružené onemocnění, které by mohlo ovlivnit vstupní parametry, a nejsou po větší fyzické zátěži (alespoň 1 den před odběrem je nutný klidový režim). Zvýšení AST z důvodu poškození svalů falešně zvýší také hodnotu FIB-4 skóre.

 

Související metody a výpočty: Krevní obraz (B), Alaninaminotransferáza (ALT) (P/S), Aspartátaminotransferáza (AST) (P/S)
Další informace:

Odkazy:

https://www.ces-hep.cz/file/602/nafld-dop-postup-chs.pdf

https://www.ces-hep.cz/file/746/doplneni-dop-postupu-fib-4-schvaleno-05-12-2023.pdf

 Autor: MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA
Poslední aktualizace: 19.02.2024