<<< zpět na seznam metod

Vorikonazol (S)

Název metody: Vorikonazol (S)
Statim: Ne
Klíčová slova: Vfend ®
Jednotka: mg/L
Žádanka: elektronická
Materiál: Krev srážlivá
Odběr: Sérum s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek)
Množství: 2 mL
Princip: Kompetitivní homogenní imunoanalýza (EMIT)
Přístroj: Beckman AU480
Reagencie: ARK
Dostupnost: Po-St-Pá, požadovat lze nepžetržitě
Odezva: 2 pracovní dny
Poznámka k odběru:

Odběr před podáním (trough) v ustáleném stavu (obvykle 4.-7. den léčby, některá doporučení uvádějí 2.-5. den - obvykle při použití nasycovací dávky). Dále po 4-8 dnech.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     1,0-5,5  mg/L 1,0-2,0 mg/L profylakticky;
2,0-6,0 mg/L u závažných infekcí
Zdroj RM:

Park, W.B. et al. 2012. The effect of therapeutic drug monitoring on safety and efficacy of voriconazole in invasive fungal infections: a randomized controlled trial. Clin Infect Dis 55:1080-1087.

Klinický popis:

Vorikonazol je triazolové antimykotikum se značnou intra- i interindividuální variabilitou metabolismu (nelineární farmakokinetika, polymorfismy CYP2C19) a významnými lékovými interakcemi (silný inhibitor CYP3A4).
Indikace vyšetření: Nastavení a kontrola léčby - zejména u rizikových pacientů a dětí, nasazení interagující terapie, selhání léčby, podezdření na toxicitu, kontrola compliance.
Nežádoucí učinky: Hepatotoxicita, neurotoxicita, fototoxicita. Léčbu by mělo doprovázet monitorování jaterních funkcí (AST, ALT).

Další informace:

Stabilita po centrifugaci: 2-8°C - 1 týden, ≤ -20°C - 4 týdny
Měřicí rozsah: 0,5-14 mg/L
Přepočítavací faktor: umol/L = mg/L * 2,863
Zkřížená reaktivita s vorikonazol-N-oxidem: ≤ 3%

Pro interpretaci naměřených hladin kontaktujte Oddělení klinické farmacie:
1/ Lochotín: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D. – kl. 4192, PharmDr. Lada Feřtová - kl. 3056
2/ Bory: PharmDr. Lenka Dvířková – kl. 2184, PharmDr. Daniel Diviš, Mgr. Pavel Sazama – kl. 1264

Pro interpretaci naměřené hladiny je nutné znát dávkový režim, časy podání dávek a přesný čas náběru vzorku.

 

Odkazy:

ARK Diagnostics, Inc. (ark-tdm.com)

Therapeutic drug monitoring (TDM) of antifungal agents: guidelines from the British Society for Medical Mycology (2014)
https://doi.org/10.1093/jac/dkt508

Utility of voriconazole therapeutic drug monitoring: a meta-analysis (2016)
https://doi.org/10.1093/jac/dkw099

Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline (2018)
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.01.002

 

 Autor: PharmDr. Michal Vostrý
Poslední aktualizace: 08.09.2023