<<< zpět na seznam metod

Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) (P/S)

Název metody: Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) (P/S)
Statim: Ne
Zkratka: GDF-15
Jednotka: ng/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: Elektrochemiluminiscence (ECLIA)
Přístroj: Roche e602
Reagencie: Roche
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
 Muži < 30 let < 1140 ng/l  
  30-39 let < 1440    
  40-49 let < 1890    
  50-59 let < 2490    
  60-69 let < 3840    
  70-79 let < 4600    
  ≥80 let < 5970    
Ženy < 30 let < 2200 ng/l  
  30-39 let < 1950    
  40-49 let < 1800    
  50-59 let < 2320    
  60-69 let < 2830    
  70-79 let < 3810    
  ≥80 let < 6830    
Referenční meze v těhotenství:
TrimestrRozmezíJednotka
I. ∼ až 15x (zvýšení) ng/l
II.    
III. ∼ až 200x (zvýšení)  

GDF-15 je produkován také placentou (trofoblastem), v průběhu těhotenství lze pozorovat vůbec nejvyšší hladiny tohoto proteinu (řádově i desetitisíce).

 

Zdroj RM:

Welsh, Paul, Dorien M. Kimenai, Riccardo E. Marioni, Caroline Hayward, Archie Campbell, David Porteous, Nicholas L. Mills, Stephen O’Rahilly, and Naveed Sattar. 2022. “Reference Ranges for GDF-15, and Risk Factors Associated with GDF-15, in a Large General Population Cohort.” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: CCLM / FESCC 60 (11): 1820–29.

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/uog.22070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33547817/

 

Klinický popis:

GDF-15 (growth differenciation factor 15) je protein produkovaný v nízkých koncentracích celou řadou tkání/orgánů, fyziologicky se jeho hladina zvyšuje s věkem a v těhotenství. Jedná se o „stres-responzivní“ cytokin (ze skupiny TGF-β), jehož sérové/plazmatické koncentrace stoupají v celé řadě patologických stavů – např. při zánětu, poškození tkáně, hypoxii, nádorovém bujení, také při renální insuficienci, diabetu mellitu a remodelaci myokardu. Jde tedy o nespecifický marker “buněčného stresu” a jeho úloha v organismu není zcela jasná (regulace zánětlivé reakce, metabolismu/růstu/reparace buněk?).

Na základě recentních poznatků se však ukazuje, že v několika následujících indikacích by stanovení GDF-15 mohlo být klinicky přínosné:

  • U pacientů se STEMI i nonSTEMI (infarkt myokardu s ST elevacemi / bez ST elevací) jsou zvýšené hladiny GDF-15 známkou zvýšeného rizika mortality, respektive zvýšeného rizika komplikací (reinfarkt, krvácení, rozvoj srdečního selhání) u nefatálního IM.
  • U pacientů s chSS (chronickým srdečním selháním) jsou zvýšené hladiny GDF-15 spojeny se zvýšeným rizikem mortality, resp. pacienti s chronickým srdečním selháním a vysokými hladinami GDF-15 mají horší prognózu. Existuje korelace mezi zvyšujícími se hladinami GDF-15 a vyššími třídami funkční klasifikace NYHA (čím vyšší NYHA, tím vyšší GDF-15).
  • U pacientů s FiS (fibrilací síní) na antikoagulační terapii jsou zvýšené hladiny GDF-15 ukazatelem vyššího rizika vzniku krvácivých komplikací při této léčbě. Tito pacienti mají též vyšší riziko mortality.
    GDF-15 je jedním z parametrů pro výpočet ABC skóre rizika krvácení (Age, Biomarkers, Clinical history). Dalšími parametry pro výpočet jsou: věk, hs-TnT (ev. i hs-TnI), Hb a anamnéza předchozího krvácení (ano/ne). Existuje i verze, kde je místo GDF-15 odhad glomerulární filtrace ze sérového kreatininu (CKD-EPI) nebo cystatinu C. Hodnocení viz tabulka níže.
    Online dostupný kalkulátor zde: https://www.ucr.uu.se/en/calc4.php?step=1&calc=bleeding 

 Interpretace hladin GDF-15 dle firmy Roche

  Pacienti s AKS (STEMI, nonSTEMI)
(ng/l)
Pacienti s chSS
(ng/l)
Normální hodnoty < 1200 < 1200
Středně vysoké hodnoty 1200-1800 1200-2300
Vysoké hodnoty > 1800 > 2300

  ABC skóre rizika krvácení (Age, Biomarkers, Clinical history) 

Nízké riziko krváceníStřední riziko krváceníVysoké riziko krvácení
< 1 % 1-2 %  > 2 % 

Interference LIH (lipémií, ikteritou, hemolýzou): bez významných interferencí.

 

Další informace:

Hijazi, Ziad, Jonas Oldgren, Johan Lindbäck, John H. Alexander, Stuart J. Connolly, John W. Eikelboom, Michael D. Ezekowitz, et al. 2016. “The Novel Biomarker-Based ABC (age, Biomarkers, Clinical History)-Bleeding Risk Score for Patients with Atrial Fibrillation: A Derivation and Validation Study.” The Lancet 387 (10035): 2302–11. 

Welsh, Paul, Dorien M. Kimenai, Riccardo E. Marioni, Caroline Hayward, Archie Campbell, David Porteous, Nicholas L. Mills, Stephen O’Rahilly, and Naveed Sattar. 2022. “Reference Ranges for GDF-15, and Risk Factors Associated with GDF-15, in a Large General Population Cohort.” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: CCLM / FESCC 60 (11): 1820–29.Autor: MUDr. Zdeněk Šebesta
Poslední aktualizace: 29.04.2024