<<< zpět na seznam metod

Lakosamid (S)

Název metody: Lakosamid (S)
Statim: Ne
Klíčová slova: Vimpat®
Zkratka: LAKO
Jednotka: mg/l
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev srážlivá
Odběr: Sérum s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek)
Množství: 2 ml
Princip: EMIT
Přístroj: Beckman AU480
Reagencie: ARK-TDM
Dostupnost: 1x týdně
Odezva: 1 týden, statim v pracovní dny po domluvě
Poznámka k odběru:

Před podáním v ústáleném stavu (obvykle 3. den)

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     5-20  mg/l  
Zdroj RM:

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II. – „nová“ antiepileptika, speciální skupiny pacientů. Ivana Kacířová, Klin Farmakol Farm 2016; 30(2): 16–22

Klinický popis:

Antiepileptikum podáváné jak v dlouhodobé léčbě (v monoterapii nebo jako přídavná léčba u fokálních záchvatů), tak u status epilepticus. Farmakokinetika je lineární, prediktabilní. Systémovou expozici snižují enzymové induktory (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital), zvyšuje selhání jater a ledvin. Monitorování se dále doporučuje na počátku léčby k nastavení individuálního referenčního rozmezí, u dětí či k ověření kompliance pacientů.

Odkazy:

ARK Diagnostics, Inc. (ark-tdm.com)Autor: PharmDr. Michal Vostrý
Poslední aktualizace: 10.01.2023