<<< zpět na seznam metod

IPF - frakce nezralých trombocytů abs.

Název metody: IPF - frakce nezralých trombocytů abs.
Nadřazené metody: Krevní obraz (B)
Statim: Ano
Klíčová slova: Trombocyty - nezralá frakce abs.
Zkratka: IPF - abs. (B)
Jednotka: 10^9/L
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml/mini
Vacuette: Fialová
Množství: 2 mL, 3 mL, 0,5 mL
Dostupnost: Nepřetržitě; pouze hematol. laboratoř Lochotín
Odezva: Statim 2 h, Rutina tentýž den
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 let  2,5-17,8   10^9/L  

 

Zdroj RM:

Park SH, Park CJ, Lee BR, Kim MJ, Han MY, Cho YU, Jang S. Establishment of Age- and Gender-Specific Reference Ranges for 36 Routine and 57 Cell Population Data Items in a New Automated Blood Cell Analyzer, Sysmex XN-2000. Ann Lab Med.2016 May;36(3):244-9. Meze ověřeny hem. laboratoří ÚKBH.

Klinický popis:

IPF - Immature Platelet Fraction

Absolutní počet nezralých trombocytů z celkového počtu trombocytů.

IPF vyjadřuje počet mladých (1-2 dny starých) trombocytů, které jsou retikulované - mají vyšší obsah RNA. Je markerem produkce trombocytů v kostní dřeni, podobně jako je počet retikulocytů markerem produkce erytrocytů. Pomáhá tak v diferenciální diagnostice trombocytopenií - k odlišení trombocytopenie způsobené sníženou produkcí trombocytů (nízká nebo normální hodnota IPF) od trombocytopenie způsobené zvýšenou destrukcí/spotřebou trombocytů (vysoká hodnota IPF).

Nízká nebo normální hodnota IPF: myelodysplastický syndrom, dřeňový útlum vlivem poškození kostní dřeně chemikáliemi, léky, infekcí, infiltrace kostní dřeně malignitou, chronická forma imunitní trombocytopenické purpury (ITP), aplastická anémie, paroxysmální noční hemoglobinurie.

Vysoká hodnota IPF: sepse, infekce, krvácení, potransfúzní purpura, hypersplenismus, akutní forma ITP, trombotická trombocytopenická purpura, heparinem indukovaná trombocytopenie, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, antifosfolipidový syndrom, sekundárně imunitně podmíněné trombocytopenie (polékové, virové infekce, infekce Helicobacter pylori, chronická lymfatická leukémie), kongenitální trombocytopenie (May-Hegglinova anomálie, Bernard-Soulierův syndrom).

Z hodnot IPF je možno vycházet při indikaci trombocytových transfúzních přípravků; hodnota IPF stoupá 1-4 dny před vzestupem celkové hodnoty trombocytů.

Nezralé trombocyty jsou reaktivnější než zralé a mají zvýšený protrombotický potenciál, jsou více rezistentní na funkční inhibici kyselinou acetylsalicylovou a inhibitory receptorů P2Y12.

 

Dodatek pro borská pracoviště:

Při požadavku na vyšetření krevního obrazu včetně IPF si musí žádající pracoviště ve vlastní režii zajistit přepravu vzorku na CP laboratoří ÚKBH Lochotín, vchod C, 2.NP.  

Vzorek s požadavkem na IPF dodaný na příjem laboratoře ÚKBH Bory bude sice změřen, ale budou vydány pouze parametry krevního obrazu, u metody IPFbude uveden text „neměřeno“.

 

Související metody a výpočty: IPF - frakce nezralých trombocytů rel.


Autor: MUDr. Lenka Bultasová
Poslední aktualizace: 11.08.2022