<<< zpět na seznam metod

UFH-antiXa (P)

Název metody: UFH-antiXa (P)
Statim: Ano
Zkratka: AntiXa/UFH
Jednotka: kIU/L
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 mL
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina: tentýž den
Poznámka k odběru:

Dodat do laboratoře ihned po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (náběr ″po rysku″). Nutno označit na žádance léčbu heparinem.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Cílová hodnota účinné léčby pomocí nefrakcionovaného heparinu (UFH) je 0,30-0,70 kIU/L.

Zdroj RM:

Kitchen S, Gray E, Mackie I, Baglin T, Makris M on behalf of the BCSH committee. Measurement of non-coumarin anticoagulants and their effects on test of haemostasis: Guidance from the British Committee for Standards in Haematology. Dostupné z WWW: https://b-s-h.org.uk/guidelines/ [cit. 2021-05-10]

Klinický popis:

Antikoagulační léčba UFH je preferována u nemocných s akutní trombotickou příhodou (plicní embolie, hluboká žilní trombóza, nestabilní angina pectoris, akutní srdeční infarkt), u hemodynamicky nestabilních pacientů na lůžkách intenzivní péče, u nemocných s nutností dočasné intenzivní antikoagulační terapie (např. během cévních výkonů vč. perkutánní koronární intervence, nebo u nemocných s nutností antikoagulační léčby a s plánovanou operací s vysokým rizikem krvácení) a u pacientů s těžkým renálním selháním.

Nastavení antikoagulační léčby může být problematické. Nejčastěji je monitorace účinnosti léčby prováděna pomocí APTT. Sledování účinnosti pomocí metody anti Xa UFH se nyní jeví výhodnější u pacientů dlouhodobě připojených na ECMO s akutním respiračním selháním a syndromem dechové tísně při onemocnění COVID-19, což byl důvod pro zavedení metody na našem pracovišti. Využití metody anti Xa UFH i u ostatních pacientů léčených UFH je na uvážení a domluvě klinického a laboratorního lékaře.

Metoda anti Xa UFH je výhodná u pacientů léčených UFH, kteří mají patologické APTT způsobené přítomnosti nespecifického cirkulujícího antikoagulans lupusového typu.

 Autor: MUDr. Lenka Bultasová
Poslední aktualizace: 11.06.2021