<<< zpět na seznam metod

Vankomycin (P/S)

Název metody: Vankomycin (P/S)
Statim: Ano
Klíčová slova: Vanco
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)
Přístroj: Architect i1000SR
Reagencie: Abbott
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Obvykle po 4. dávce (2.-3. den terapie).

Odběr před podáním (údolní, trough koncentrace - rozhodující pro vedení léčby): 0-30 minut před podáním, u dialyzovaných 0-30 minut před dialýzou 

Odběr po podání (vrcholová, peak koncentrace): 30-60 minut po dokapání infuze

Kontinuální infuze: kdykoliv po dosažení ustáleného stavu (alespoň 24h od začátku podávání) - požadujte jako Vankomycin KONT.

ČASTÉ PREANALYTICKÉ CHYBY: Kontaminace vzorku léčivem nebo naopak naředění infuzním roztokem. Pokud možno neodebírat z místa aplikace - opačná paže, alternativní vstup centrálního katetru, řádný proplach kanyly, odsátí zátky fyziologického roztoku.

Referenční meze:
PodáníVěkRozmezíJednotkaPoznámka
PŘED   10-15 mg/l  
PŘED   15-20 mg/l  Závažnější infekce
PO   ≤50,0 mg/l  
Kontinuální infuze   20-25 mg/l  

Cílové terapeutické hodnoty závisí na závažnosti, lokalizaci infekce* a citilivosti inf. agens. Teoreticky optimálně AUC24H/MIC > 400.
* Pneumonie, ostomyelitida, endokarditida, infekce CNS mohou vyžadovat zvýšené cílové hladiny (případně podání vyšší úvodní dávky)

Zdroj RM:

https://www.uptodate.com/contents/vancomycin-parenteral-dosing-and-serum-concentration-monitoring-in-adults

Klinický popis:

Glykopeptidové baktericidní antibiotikum s úzkým spektrem a variabilní farmakokinetikou (distribuce i eliminace) určené především pro i.v. podání. Účinek je závislý na poměru AUC/MIC za 24 hodin (prakticky se terapie řídí hladinou před podáním, příp. během kontinuální infuze). Rychlost infuze by neměla překročit 500 mg/30 minut. Vankomycin je vylučován především renálně, proto je zapotřebí léčbu důsledně monitorovat u pacientů s poruchou funkce ledvin. TDM je dále doporučeno v těchto situacích: obezita, popáleniny, kritický stav, vysoký věk pacienta, současné podávání nefrotox. léků. S pomocí pracovníků ÚKBH/OLO a farmakokinetického softwaru je možné nastavit optimální léčebné schéma u konkrétního pacienta. Farmakokinetická interpretace je prováděna po vyplnění žádanky (papírové nebo lépe elektronické) nebo telef. požadavku (viz Další informace).

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 0,69 x mg/l

Farmakokinetika:

Pokyny k terapeutickému monitorování hladin vankomycinu a aminoglykosidových ATB - interní edukační dokument pro sjednocení pravidel odběrů vzorku krve ke stanovení hladin vankomycinu, gentamicinu a amikacinu.

Žádanky:
Elektronická ve WM - pokyny k vyplnění (interní dokument) - žádanku není třeba tisknout - provádějící pracoviště je automaticky notifikováno.
Papírová (PDF)

Kontakty pro farmakokinetickou interpretaci:

Oddělení klinické farmacie
1/ Lochotín: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D. – kl. 4192, PharmDr. Lada Feřtová - kl. 3056
2/ Bory: PharmDr. Lenka Dvířková – kl. 2184, PharmDr. Daniel Diviš, Mgr. Pavel Sazama – kl. 1264

Pro interpretaci naměřené hladiny je nutné znát dávkový režim, časy podání dávek a přesný čas náběru vzorku.

 

Odkazy:

https://www.uptodate.com/contents/vancomycin-parenteral-dosing-and-serum-concentration-monitoring-in-adults

 Autor: PharmDr. Michal Vostrý  
Poslední aktualizace: 08.09.2023