<<< zpět na seznam metod

Tricyklická antidepresiva - průkaz (U)

Název metody: Tricyklická antidepresiva - průkaz (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: TCA, nortriptylin (Nortrilen), amitriptylin (Amitriptylin), imipramin (Melipramin), dosulepin (Prothiaden), clomipramin (Afranil)
Zkratka: TCAp
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, ale pro testování nejsou vhodné silně naředěné vzorky moče, např. po aplikaci velkého množství tekutin (pití, infuze).

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     1000  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz v moči samostatně nebo při současné detekci deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Tricyklická antidepresiva (TCA) patří k duálním antidepresivům (zvyšují dostupnost serotoninu a noradrenalinu inhibicí jejich zpětného vychytávání a blokují některé receptorové systémy, např. acetylcholinový. Vzhledem k častým nežádoucím účinkům (předávkování může vést až k úmrtí) patří v současné době k antidepresivům druhé až třetí volby. Dosud užívanými zástupci TCA jsou léky obsahující např. amitriptylin, imipramin, nortriptylin, klomipramin, dosulepin. Výsledek je vydáván jako negativní, resp. pozitivní, při překročení cut-off hodnoty 1000 µg/l (kalibrováno na nortriptylin). Vzhledem k biologickým poločasům (8 - 12 h) lze metodu aplikovat do 2 - 7 dnů po poslední dávce.

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklad falešně pozitivního nálezu:
Falešně pozitivní nález může být způsobený aplikací dibenzodiazepinového antipsychotika 2. generace - kvetiapinu (quetiapin).

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Od 20.2.2023 byla položka TCA (tricyklická antidepresiva) jako obsolentní vyřazena z Toxikologického screeningu T10.

Nicméně nadále bude možné TCA (tricyklická antidepresiva) požadovat v případě potřeby cíleně jednotlivě.

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023