<<< zpět na seznam metod

Amikacin (P/S)

Název metody: Amikacin (P/S)
Statim: Ano
Klíčová slova: Amikin
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: KIMS
Přístroj: Roche c501
Reagencie: Roche
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Monitorování hladin se doporučuje při léčbě delší než 3-5 dní, zejména u kriticky nemocných (sepse) anebo pacientů s výraznými změnami farmakokinetiky (renální selhání, dialýza, ascites, obezita).

Odběr před podáním (údolní, trough koncentrace): bezprostředně před dávkou, ne dříve než 30 minut před podáním
Odběr po podání (vrcholová, peak koncentrace): 30 minut po ukončení 30minutové i.v. aplikace, 60 minut po i.m. aplikaci

U pulzního dávkování (1x za 24h, once-daily) se první odběr provádí již po 2. dávce, u konvenčního dávkování (2-3 denně) po 3.-4. dávce, u kriticky nemocných 2. den terapie

ČASTÉ PREANALYTICKÉ CHYBY: Kontaminace vzorku léčivem nebo naopak naředění infuzním roztokem. Pokud možno neodebírat z místa aplikace - opačná paže, alternativní vstup centrálního katetru, řádný proplach kanyly, odsátí zátky fyziologického roztoku.

Referenční meze:
PodáníVěkRozmezíJednotkaPoznámka
 1x denně; PŘED   ≤5,0 mg/l  
 1x denně; PO   30-80 mg/l  
 2-3x denně; PŘED   ≤10,0 mg/l  
 2-3x denně; PO   20-30 mg/l  

Optimální koncentrace po podání 8-10x MIC.

Zdroj RM:

Konsenzus ÚKBH. Konkrétní cílové terapeutické hladiny odvisí od místa infekce a povahy inf. agens.

Klinický popis:

Polosyntetické aminoglykosidové antibiotikum (tj. baktericidní s účinkem závislým na koncentraci) s širším spektrem účinku a větší odolností k inaktivujícím enzymům (rezistenci) ale výraznější ototoxicitou než ostatní aminoglykosidy. Měl by být rezervován na kmeny rezistentní k ostatním aminoglykosidům. Má úzké terapeutické rozmezí a léčbu je doporučeno monitorovat - zejména při změnách farmakokinetiky (obezita, renální selhání, dialýza, ascites, sepse). Podává se i.v. nebo i.m, po 8-12h (konvenční podávání) anebo pulzně - jednou denně. U G+ kratší postantibiotický efekt. S pomocí pracovníků ÚKBH/OLO a farmakokinetického softwaru je možné nastavit optimální léčebné schéma u konkrétního pacienta. Farmakokinetická interpretace je prováděna po vyplnění žádanky (papírové nebo lépe elektronické) nebo telef. požadavku (viz Další informace).

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 1,71 x mg/l

 

Farmakokinetika:

Pokyny k terapeutickému monitorování hladin vankomycinu a aminoglykosidových ATB - interní edukační dokument pro sjednocení pravidel odběrů vzorku krve ke stanovení hladin vankomycinu, gentamicinu a amikacinu.

Žádanky:
Elektronická ve WM - pokyny k vyplnění (interní dokument) - žádanku není třeba tisknout - provádějící pracoviště je automaticky notifikováno.
Papírová (PDF)

Kontakty pro farmakokinetickou interpretaci:

Oddělení klinické farmacie
1/ Lochotín: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D. – kl. 4192, PharmDr. Lada Feřtová - kl. 3056
2/ Bory: PharmDr. Lenka Dvířková – kl. 2184, PharmDr. Daniel Diviš, Mgr. Pavel Sazama – kl. 1264

Pro interpretaci naměřené hladiny je nutné znát dávkový režim, časy podání dávek a přesný čas náběru vzorku.

 Autor: PharmDr. Michal Vostrý
Poslední aktualizace: 08.09.2023