<<< zpět na seznam metod

Opiáty - průkaz (U)

Název metody: Opiáty - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Morfin, heroin
Zkratka: OPIAp
Jednotka:
Žádanka: Rutinní (T10), speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, ale pro testování jsou nevhodné silně nařaděné vzorky moče, např. po podání velkého množství tekutin (pití, infuze).

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz opiátů (morfin, heroin,...) v moči většinou v rámci současného stanovení deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Indikací vyšetření je dif. dg. poruch vědomí neznámé etiologie, toxikomanie a kontrola její léčby. Výsledek je vydáván jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l (kalibrováno na d-morfin).

Opiáty snižují citlivost na bolest, potlačují strach a úzkost, mají euforizující účinky. Chronické užívání vede ke vzniku závislosti s abstinenčními příznaky při nedostatku nebo vysazení drogy. Aplikace se projevuje otupělostí, zúžením zornic, svěděním pokožky, zácpou, nevolností, zvracením a dechovými potížemi (předávkování může vést ke smrti ze selhání dýchacích funkcí).

Biologický poločas opiátů se pohybuje v rozmezí cca 2 - 6 h, s výjimkou heroinu (jen 0,1 h) a metadonu (15 - 30 h). Metodu lze proto aplikovat do 2 - 3 dnů po poslední dávce.

   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   

Související metody a výpočty: Opiáty semikv. (U), Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Vedle tohoto průkazu pomocí testovací destičky s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku se u opiátů často současně realizuje semikvantitativní vyšetření na analyzátoru s kvalitativně odstupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí. 

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)

Opiáty semikv. (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023