<<< zpět na seznam metod

Amfetaminy semikv. (U)

Název metody: Amfetaminy semikv. (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Speed, pervitin (perník)
Zkratka: AMP
Jednotka: µg/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: KIMS
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Vzorky moči nepotřebují žádnou zvláštní úpravu, ale ke stanovení jsou nevhodné silně naředěné vzorky moče, např. po aplikaci velkého množství tekutin (pití, infuze).

Referenční meze:

Cut-off: 1000 µg/l (kalibrováno na d-metamfetamin). Výsledky se vydávají textovou formou:

negativ.slabě POZIT.středně POZIT.silně POZIT.
< 1000 1000-1999 2000-4999

≥5000

 

Zdroj RM:

Příbalový leták firmy ROCHE.

Klinický popis:

Jedná se o orientační semikvantitativní stanovení hlavních zástupců skupiny tzv. "budivých aminů", tj. amfetaminu a metamfetaminu na analyzátoru. Pozitivní hodnota metamfetaminu vesměs souvisí se zneužíváním pervitinu (při velmi vyokých dávkách se může objevit i menší zvýšení amfetaminu, jako minoritního metabolitu metamfetaminu), pozitivní amfetamin je většinou výsledkem užívání některých léků, či přítomností interferentů a adulterantů. 

Amfetamin je látka s výrazně psychostimulačním působením, jejíž dlouhodobé užívání vede k závislosti.
Metamfetamin (pervitin) je sympatomimetikum, jehož vysoké dávky vedou ke stimulaci CNS a vyvolávají pocit euforie přetrvávající 2-4 h. Způsobuje rovněž závislost.

Biologický poločas je 11 - 12 h, čili využití metody je vhodné do maximálně 2 - 4 dnů po intoxikaci. Ale vylučování močí je silně závislé na pH moče. Při poklesu pH pod 5,6 se biologický poločas zkrátí na 7 - 8 h, v alkalické moči se biologický poločas naopak prodlouží na 18 - 34 h. 

Požadavky jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň nakoncentrování či naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip). 

Výsledky je nutné brát pouze jako orientační. Pro potvrzení, např. pro forenzní účely, je nutné použít nezávislé separační metody (HPLC, GC-MS, aj.), viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text.

   Příklad možného falešně pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález amfetaminu při léčbě antihypertenzivem DOPEGYT (metyldopa).

Související metody a výpočty: Metamfetamin - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U), Amfetamin - průkaz (U)
Další informace:

Vedle této semikvantitativní metody s kvalitativně ostupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, středně pozitivní, silně pozitivní) se často současně realizuje kvalitativní vyšetření pomocí testovací destičky Amfetaminy průkaz (U) s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku (negativní nebo pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí k metabolitům. 

 

Odkazy:

Příbalový letákAutor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 25.08.2023