<<< zpět na seznam metod

Amfetamin - průkaz (U)

Název metody: Amfetamin - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Speed, pervitin (perník)
Zkratka: AMPp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádáná zvláštní úprava vzorku moče, pouze jsou nevhodné silně naředěné vzorky moče (pití, infúze).

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     1000  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Amfetamin patří do skupiny tzv. "budivých aminů", společně s metamfetaminem (zneužívaná droga pervitin) a látkou označovanou jako MDMA, tj. 3,4-methylendioxymetamfetamin (zneužívaná droga extáze). Amfetamin má výrazné psychostimulační účinky, dlouhodobější užívání vede k závislosti. Vzhledem k biologickému poločasu (11-12 h) je možnost průkazu stanovením v moči omezena na dobu 2-4 dnů po aplikaci drogy. Ale vylučování močí je silně závislé na pH moče. Při poklesu pH pod 5,6 se biologický poločas zkrátí na 7 - 8 h, v alkalické moči se biologický poločas naopak prodlouží na 18 - 34 h. 

Zneužívání je možné prokázat orientačním (kvalitativním) testem, většinou v rámci současného průkazu deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce Toxikologický screening T10 (U). Další indikací k vyšetření je podezření na intoxikaci neznámého původu a kontrola odvykací léčby toxikomanů. Výsledek se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty testu, což je 1000 µg/l.

Požadavky na kvalitativní screening, či průkaz event. semikvantitativní stanovení jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip). Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklad možného (falešně) pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález amfetaminu na T10 při léčbě antihypertenzivem DOPEGYT (metyldopa) nebo anorektikem ADIPEX.

Související metody a výpočty: MDMA (extáze) - průkaz (U), Metamfetamin - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U), Amfetaminy semikv. (U)
Další informace:

Při rutinním využití není důležité rozlišení jednotlivých forem budivých aminů, ale jde především o zjištění jejich event. zneužívání. Výstupy U-Amfetaminu a U- Metamfetaminu se proto vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy. K pozitivitě stačí nález pozitivity alespoň jedné z uvedených látek.


Vysoké dávky amfetaminu, resp. metamfetaminu mohou vyvolat falešně pozitivní nález MDMA (extáze).

Vedle tohoto průkazu pomocí testovací destičky s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku (negativní nebo pozitivní) se u amfetaminů často současně realizuje semikvantitativní vyšetření na analyzátoru s kvalitativně odstupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní).
Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí. 

 

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 02.05.2023