<<< zpět na seznam metod

Albumin/kreatinin (ACR) (U)

Název metody: Albumin/kreatinin (ACR) (U)
Statim: Ne
Klíčová slova: Albuminurie, poměr albumin/kreatinin, albumin/creatinine ratio, mikroalbuminurie
Zkratka: Alb./kreat(ACR)
Jednotka: g/mol
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 4 hodin
Poznámka k odběru:

Preferenčně používáme vzorek první ranní moče, ev. náhodný odběr. Sběr moče není v současné době doporučován.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 3,0 g/mol

 zdrojové metody vydáváme v mg (albumin v moči) a mmol (kreatinin v moči), podle doporučení ČSKB však jednotku zjednodušujeme na g/mol;

stejnou mez používáme i u dětí, i když literatura uvádí zanedbatelně vyšší hodnoty (3,4 g/mol).

Referenční meze v těhotenství:
TrimestrRozmezíJednotka
I.-III.  < 8  g/mol

Tato cut-off hodnota je optimalizována pro diagnostiku preklampsie a je kompromisem mezi pozitivní a negativní prediktivní hodnotou. Pro vyloučení preeklampsie je vhodnější cut-off 2 g/mol. Z praktických důvodů a pro časnou detekci preklamsiel se zanedbává fakt, že proteinurie se fyziologicky s postupujícím těhotenstvím mírně zvyšuje.

Zdroj RM:

Dospělí

Děti

 • Larkins, N. G., Teixeira-Pinto, A., & Craig, J. C. (2019). A narrative review of proteinuria and albuminuria as clinical biomarkers in children. Journal of Paediatrics and Child Health, 55(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/jpc.14293

Těhotné

 • Magee, Laura A., Mark A. Brown, David R. Hall, Sanjay Gupte, Annemarie Hennessy, S. Ananth Karumanchi, Louise C. Kenny, et al. 2022. “The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy Classification, Diagnosis & Management Recommendations for International Practice.” Pregnancy Hypertension 27 (March): 148–69.
 • Côté, Anne-Marie, Mark A. Brown, Elaine Lam, Peter von Dadelszen, Tabassum Firoz, Robert M. Liston, and Laura A. Magee. 2008. “Diagnostic Accuracy of Urinary Spot Protein:Creatinine Ratio for Proteinuria in Hypertensive Pregnant Women: Systematic Review.” BMJ (Clinical Research Ed.) 336 (7651): 1003–6.
Klinický popis:

Albuminurie je klinicky nejdostupnější známkou poškození ledvin, která velmi dobře odhaduje prognózu pacienta (lépe než vyšetření bílkoviny močovým proužkem nebo stanovení celkové bílkoviny v moči). Používá se pro:

 1. screening chronické renální insuficience a klasifikaci pacientů s chronickou renální insuficiencí (spolu s glomerulární filtrací), kde rozlišujeme 3 stádia (s významně odlišnou prognózou). V tabulce pro přehled uvádíme i hodnoty pro PCR a rozhodovací meze pro nefrotický syndrom:
    ACR [g/mol] PCR [g/mol] Slovní komentář; klinická rozhodnutí
  A1 < 3 < 15  normální nebo lehce zvýšená
  A2 3 až 30 15 až 50 středně zvýšená; pásmo původní „mikroalbuminurie“.

  U diabetiků indikace k léčbě ACEI/ARB.

  A3 > 30 > 50 silně zvýšená; u hypertoniků preferovat ACEI/ARB.
    > 70 > 100

  Odpovídá zhruba odpadu 1 g bílkoviny/den.

  Přísnější limity pro krevní tlak.

  Pokud je spojeno s hematurií, odeslat na nefrologii.

  nefrotický syndrom > 250 > 300 Okamžité odeslání na nefrologii.
 2. dále je standardně albuminurie využívána jako marker poškození ledvin (a kompenzace a prognózy) u pacientů s diabetem mellitem

 3. rovněž lze použít ACR jako marker pro nefrotický syndrom, kde je cut-off hodnota 250 g/mol krea

 4. ACR lze považovat za rizikový faktor aterosklerózy a jeho stanovení je indikováno u pacientů se zvýšeným rizikem aterosklerotických komplikací (tedy např. u hypertoniků)

Vzhledem k tomu, že preferovaným vzorkem není sbíraná moč, vyjadřujeme jako poměr koncentrace albuminu a kreatininu (albumin creatinine ratio, ACR) a vydáváme v jednotkách g (albuminu)/mol (kreatininu) = mg/mmol. Tento koncept je v současné době doporučován pro nižší chybovost a lepší praktické využití (v porovnání s metodami založenými na sběru moče). Vylučování kreatininu je závislé na svalové hmotě, proto se někdy doporučuje poměr ACR korigovat na svalovou hmotu, např. pomocí tohoto kalkulátoru.

Jako perzistentní proteinurii označujeme 2 a více kvantitativních pozitivních výsledků proteinu v moči (tedy např. ACR, PCR nebo odpad bílkoviny) - změřeno v různých dnech.

Související metody a výpočty: Protein/kreatinin (PCR) (U), Kreatinin (U), Albumin - odpad, Albumin (U), Odhad glomerulární filtrace, Bílkovina semikvantitativně (U), Protein (U), Protein - odpad
Odkazy:

Část webináře se zmínkou o ACR

Doporučení České společnosti klinické biochemie k jednotkám výsledků měření [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 11]. Dostupné z: https://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2018/dop-jednotky-2018.pdfAutor: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Poslední aktualizace: 30.03.2024