<<< zpět na seznam metod

Albumin/kreatinin (ACR) (U)

Název metody: Albumin/kreatinin (ACR) (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Albuminurie, poměr albumin/kreatinin, albumin/creatinine ratio, mikroalbuminurie
Zkratka: Alb./kreat(ACR)
Jednotka: g/mol
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 4 hodin
Poznámka k odběru:

Preferenčně používáme vzorek druhé ranní moče (náhodný odběr). Sběr moče není v současné době doporučován.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 3,0 g/mol

 zdrojové metody vydáváme v mg (albumin v moči) a mmol (kreatinin v moči), podle doporučení ČSKB však jednotku zjednodušujeme na g/mol;

stejnou mez používáme i u dětí, i když literatura uvádí zanedbatelně vyšší hodnoty (3,4 g/mol).

Zdroj RM:

Dospělí

Děti

 • Larkins, N. G., Teixeira-Pinto, A., & Craig, J. C. (2019). A narrative review of proteinuria and albuminuria as clinical biomarkers in children. Journal of Paediatrics and Child Health, 55(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/jpc.14293
Klinický popis:

Albuminurie je klinicky nejdostupnější známkou poškození ledvin, která velmi dobře odhaduje prognózu pacienta (lépe než vyšetření bílkoviny močovým proužkem nebo stanovení celkové bílkoviny v moči). Používá se pro:

 1. screening chronické renální insuficience a klasifikaci pacientů s chronickou renální insuficiencí (spolu s glomerulární filtrací), kde rozlišujeme 3 stádia (s významně odlišnou prognózou). V tabulce pro přehled uvádíme i hodnoty pro PCR a rozhodovací meze pro nefrotický syndrom:
    ACR [g/mol] PCR [g/mol] Slovní komentář; klinická rozhodnutí
  A1 < 3 < 15  normální nebo lehce zvýšená
  A2 3 až 30 15 až 50 středně zvýšená; pásmo původní „mikroalbuminurie“.

  U diabetiků indikace k léčbě ACEI/ARB.

  A3 > 30 > 50 silně zvýšená; u hypertoniků preferovat ACEI/ARB.
    > 70 > 100

  Odpovídá zhruba odpadu 1 g bílkoviny/den.

  Přísnější limity pro krevní tlak.

  Pokud je spojeno s hematurií, odeslat na nefrologii.

  nefrotický syndrom > 250 > 300 Okamžité odeslání na nefrologii.
 2. dále je standardně albuminurie využívána jako marker poškození ledvin (a kompenzace a prognózy) u pacientů s diabetem mellitem

 3. rovněž lze použít ACR jako marker pro nefrotický syndrom, kde je cut-off hodnota 250 g/mol krea

 4. ACR lze považovat za rizikový faktor aterosklerózy a jeho stanovení je indikováno u pacientů se zvýšeným rizikem aterosklerotických komplikací (tedy např. u hypertoniků)

Vzhledem k tomu, že preferovaným vzorkem není sbíraná moč, vyjadřujeme jako poměr koncentrace albuminu a kreatininu (albumin creatinine ratio, ACR) a vydáváme v jednotkách g (albuminu)/mol (kreatininu) = mg/mmol. Tento koncept je v současné době doporučován pro nižší chybovost a lepší praktické využití (v porovnání s metodami založenými na sběru moče). Vylučování kreatininu je závislé na svalové hmotě, proto se někdy doporučuje poměr ACR korigovat na svalovou hmotu, např. pomocí tohoto kalkulátoru.

Jako perzistentní proteinurii označujeme 2 a více kvantitativních pozitivních výsledků proteinu v moči (tedy např. ACR, PCR nebo odpad bílkoviny) - změřeno v různých dnech.

Související metody a výpočty: Protein/kreatinin (PCR) (U), Kreatinin (U), Albumin - odpad, Albumin (U), Odhad glomerulární filtrace, Bílkovina semikvantitativně (U), Protein (U), Protein - odpad
Odkazy:

Část webináře se zmínkou o ACR

Doporučení České společnosti klinické biochemie k jednotkám výsledků měření [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 11]. Dostupné z: https://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2018/dop-jednotky-2018.pdfAutor: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Poslední aktualizace: 29.04.2022