<<< zpět na seznam metod

Albumin/kreatinin (ACR) (U)

Název metody: Albumin/kreatinin (ACR) (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Albuminurie, poměr albumin/kreatinin, albumin/creatinine ratio, mikroalbuminurie
Zkratka: Alb./kreat(ACR)
Jednotka: mg/mmol
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 24 hodin
Poznámka k odběru:

Preferenčně používáme vzorek druhé ranní moče (náhodný odběr). Sběr moče není v současné době doporučován.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 3,0 g/mol  zdrojové metody vydáváme v mg (albumin v moči) a mmol (kreatinin v moči), podle doporučení ČSKB však jednotku zjednodušujeme na g/mol
Zdroj RM:

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1-150.

Klinický popis:

Albuminurie je klinicky nejdostupnější známkou poškození ledvin, která velmi dobře odhaduje prognózu pacienta (lépe než vyšetření bílkoviny močovým proužkem nebo stanovení celkové bílkoviny v moči). Používá se pro:

  1. screening chronické renální insuficience a klasifikaci pacientů s chronickou renální insuficiencí (spolu s glomerulární filtrací), kde rozlišujeme 3 stádia (s významně odlišnou prognózou):
    A1 < 3 g/mol  normální nebo lehce zvýšená
    A2 3-30 g/mol středně zvýšená, dříve uváděná jako mikroalbuminurie (tento pojem se již nedoporučuje používat - předpona mikro je zde zavádějící)
    A3 >30 g/mol silně zvýšená, nejhorší prognóza
  2. dále je standardně albuminurie využívána jako marker poškození ledvin (a kompenzace a prognózy) u pacientů s diabetem mellitem

  3. rovněž lze použít ACR jako marker pro nefrotický syndrom, kde je cut-off hodnota 220 g/mol krea

  4. ACR lze považovat za rizikový faktor aterosklerózy a jeho stanovení je indikováno u pacientů se zvýšeným rizikem aterosklerotických komplikací (tedy např. u hypertoniků)

Vzhledem k tomu, že preferovaným vzorkem není sbíraná moč, vyjadřujeme jako poměr koncentrace albuminu a kreatininu (albumin creatinine ratio, ACR) a vydáváme v jednotkách g (albuminu)/mol (kreatininu) = mg/mmol. Tento koncept je v současné době doporučován pro nižší chybovost a lepší praktické využití (v porovnání s metodami založenými na sběru moče). Vylučování kreatininu je závislé na svalové hmotě, proto se někdy doporučuje poměr ACR korigovat na svalovou hmotu, např. pomocí tohoto kalkulátoru.

Jako perzistentní proteinurii označujeme 2 a více kvantitativních pozitivních výsledků proteinu v moči (tedy např. ACR, PCR nebo odpad bílkoviny) - změřeno v různých dnech.

Související metody a výpočty: Protein/kreatinin (PCR) (U), Kreatinin (U), Albumin - odpad, Albumin (U), Odhad glomerulární filtrace
Odkazy:

Část webináře se zmínkou o ACR

Doporučení České společnosti klinické biochemie k jednotkám výsledků měření [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 11]. Dostupné z: https://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2018/dop-jednotky-2018.pdf