<<< zpět na seznam metod

Metamfetamin - průkaz (U)

Název metody: Metamfetamin - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Speed, pervitin (perník)
Zkratka: METFp
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, pouze je nutné uvést, že nejsou vhodné silně naředěné vzorky např. po vypití velkého objemu tekutin nebo po infúzi.

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     1000   µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Metamfetamin je sympatomimetikum, látka ze skupiny tzv. "budivých aminů". Vysoké dávky vedou ke stimulaci CNS a vyvolávají pocit euforie přetrvávající 2-4 h. Při dlouhodobém užívání vzniká závislost.

Jedná se o kvalitativní (orientační) průkaz metamfetaminu v moči, obvykle v rámci současného stanovení deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Provádí se při podezření na intoxikaci neznámého původu nebo toxikomanii. Látku je možno stanovit i samostatně. Výsledek se vydáván jako negativní, příp. pozitivní. Cut-off hodnota metody je 1000 µg/l.

Biologický poločas je 11 - 12 h. Ale vylučování močí je silně závislé na pH moče. Při poklesu pH pod 5,6 se biologický poločas zkrátí na 7 - 8 h, v alkalické moči se biologický poločas naopak prodlouží na 18 - 34 h. Metodu proto lze použít maximálně do 2 - 6 dnů po intoxikaci.

Požadavky na kvalitativní screening, či průkaz event. semikvantitativní stanovení jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). Možnosti, které jsou na ÚKBH, jsou přitom omezené. Není proto možné striktně předepsat jen jeden algoritmus postupu. Lze jen sestavit rámcové pokyny pro nejčastější typy požadavků a dále jen zdůraznit hlavní pravidlo, které říká, že každý případ je nutno řešit individuálně a cíleně volit optimální postup i rozsah podle dostupných informací.
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip). Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklady možného falešně pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález metamfetaminu při vysoké koncentraci amfetaminu.
= Pozitivní nález kanabinoidů a barbiturátů při aplikaci ibuprofenu. 

Související metody a výpočty: MDMA (extáze) - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U), Amfetamin - průkaz (U), Amfetaminy semikv. (U)
Další informace:

Při rutinním využití není důležité rozlišení jednotlivých forem tzv. "budivých aminů", ale zjištění event. zneužívání těchto látek. Samostatné výstupy U-Amfetamin a U-Metamfetamin se proto vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy. K pozitivitě stačí pozitivní nález alespoň jedné z forem.

Vysoká koncentrace amfetaminu, resp. metamfetaminu může způsobit falešnou pozitivitu extáze (MDMA). 

Výsledek je pouze orientační, pro potvrzení či upřesnění je třeba aplikovat specifičtější metodu, např. GC/MS, HPLC aj. 

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 16.02.2023