<<< zpět na seznam metod

Metadon - průkaz (U)

Název metody: Metadon - průkaz (U)
Statim: Ano
Zkratka: MTDp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h; Rutina: 4h 
Poznámka k odběru:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní úpravy vzorků moče, pouze nejsou vhodné silně naředěné vzorky, např. po vypití velkého objemu tekutin, po infúzi apod.

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Metadon je syntetický opioid, využívaný jako analgetikum při léčbě chronické bolesti a jako substituce při léčbě závislosti na opiátech typu heroinu a morfinu. Průkaz v moči se využívá ke kontrole průběhu a účinnosti substituční léčby a pro dif. dg. poruch vědomí nejasné etiologie. Stanovení je kvalitativní (orientační), v rámci společného průkazu deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Výsledek se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l.
Biologický poločas metadonu, tj. 15 - 30 h je delší, než u většiny opiátů (2 -6 h). Metodu je možné aplikovat až do 2 - 6 dnů po poslední dávce.

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklad možného falešně pozitivního nálezu:
Pozitivní nález metadonu u pacienta, který není zařazený do substitučního programu, může být způsoben zkříženou reakci
   s vyšší koncentrací tramadolu, která může nastat např. při sebevraždách či záměnách. 

Další informace:

Od 20.2.2023 byl MTD (metadon) jako obsolentní vyřazen z Toxikologického screeningu T10.

Nicméně nadále bude možné MTD (metadon) požadovat v případě potřeby cíleně jednotlivě.

 

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)



Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023