<<< zpět na seznam metod

MDMA (extáze) - průkaz (U)

Název metody: MDMA (extáze) - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Extáze, éčko, smajlík, boule, bobule, pilule, koláč, 3,4-methylendioxymetamfetamin
Zkratka: EXTAp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h 
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, pouze jsou nevhodné silně naředěné vzorky, např. po vypití velkého objemu tekutin, po infúzi, apod..

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     500   µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

MDMA (3,4-methylendioxymetamfetamin), extáze, patří do skupiny tzv. "budivých aminů" (společně a amfetaminem a metamfetaminem). Působí jako stimulans, zintenzivňuje smyslové vnímání, potlačuje bolest, umožňuje zvýšit fyzickou námahu bez projevů vyčerpání, může vést k celkovému kolapsu. Často se vyskytuje v podobě různě zbarvených tablet jako tzv. taneční droga. Dlouhodbé užívání vede nejen k závislosti, ale i k poškození jater, ledvin a dalších orgánů. Objevují se rovněž poruchy chování (paranoia). 

Kvalitativní (orientační) průkaz v moči se provádí v rámci současného stanovení deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Stanovení se využívá u poruch vědomí nejasné etiologie s podezřením na intoxikaci a u toxikomanů. Výsledek je vydáván jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty, kterou je koncentrace >500 µg/l.

Biologický poločas je cca 6 h, čili aplikace metody je možná při občasném užívání asi týden, při intenzivním chronickém užívání až 2 týdny.

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). Možnosti, které jsou na ÚKBH, jsou přitom omezené. Není proto možné striktně předepsat jen jeden algoritmus postupu. Lze jen sestavit rámcové pokyny pro nejčastější typy požadavků a dále jen zdůraznit hlavní pravidlo, které říká, že každý případ je nutno řešit individuálně a cíleně volit optimální postup i rozsah podle dostupných informací.
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip). Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklad možného falešně pozitivního nálezu:
= Pozitivní nález MDMA na T10 při vysoké aplikaci amfetaminu či metamfetaminu (pervitinu).

Související metody a výpočty: Metamfetamin - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U), Amfetamin - průkaz (U), Amfetaminy semikv. (U)
Další informace:

Výsledek je pouze orientční, pro potvrzení či upřesnění je třeba aplikovat specifičtější metody, jako např. GC/MS, HPLC, apod.

Falešně pozitivní nález se může objevit i při vysoké expozici amfetaminu a metamfetaminu (pervitin).

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 16.02.2023