<<< zpět na seznam metod

Oxalát (U)

Název metody: Oxalát (U)
Podřazené metody: Oxalát/kreatinin (U), Oxalát - odpad
Statim: Ne
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Elektronická
Materiál: Moč - sbíraná
Odběr: 24h sběr moči - speciální nádoba
Množství: Celý objem nasbírané moči
Princip: Spektrofotometrie, , enzymová metoda
Dostupnost: Dávkově cca 1x za 14 dní
Odezva: Cca do 14 dnů
Poznámka k odběru:

Konzervace: 10 ml 10% thymolu v izopropanolu (Objednávejte v lékárně FN). Po celou dobu sběru uchovávat v chladu (2-8°C)!

Doporučení pro sběr moče a management dalšího postupu  - viz odkazy

Pro posouzení odpadu oxalátů je vhodné provést 24 hodinový sběr moče. U pacientů, kteří nejsou schopni provést 24 hodinový sběr moče, typicky u pediatrických pacientů, je možno provést vyšetření z náhodného vzorku moče. 

Referenční meze:

Pro posouzení koncentrace oxalátů v moči jako rizikového faktoru uroloithiázy je vhodnější provést sběr moče za 24 hodin s výpočtem odpadu oxalátů za uvedené odbobí, popř. hodnotit poměr oxaláty/kreatinin, proto jsou referenční meze uvedeny pouze u těchto metod.

Zdroj RM:

 

 

Klinický popis:

Jedná se o jednoduchou dvojuhlíkatou dikarboxylovou kyselinu. Kyselina šťavelová se současně s dalšími parametry, např. koncentrací citrátů a magnézia vyšetřuje za účelem posouzení rizika rekurence urolitiázy. Oxalurie je narozdíl od magnesurie a citraturie významný rizikový faktor vzniku urolitiázy, zvýšená hladina oxalátů tedy podporuje vznik kalciumoxalátové litiázy. Existuje určitý cirkadiánní rytmus v hladinách oxalurie, který je velice pravděpodobně zapříčiněn stravou a stravovacími navýky. Je známo, že některé potraviny obsahují vysoké hladiny oxalátů (např. čokoláda, špenát, rebarbora, pomeranče). Pacienti se zvýšeným rizikem vzniku kalciumoxalátových konkrementů by se jim měli vyhnout, současně by tyto potraviny neměly být součástí jídelníčku ani v období, kdy se provádí sběr moče na vyšetření hladiny oxalátů.

Hyperoxalurie se dělí na primární a sekundární. Primární je zapříčiněna vrozenými defekty, manifestuje se často urolitiázou a komplikacemi s ní spojenými již v dětství. Příčinou sekundární hyperoxalurie je zvýšená absorbce ve střevě nebo příjem potravin se zvýšeným obsahem oxalátů.

Pro posouzení koncentrace oxalátů v moči jako rizikového faktoru uroloithiázy je vhodnější provést sběr moče za 24 hodin s výpočtem odpadu za uvedené odbobí, popř. ještě provést normalizaci na koncentraci kreatininu v moči.

 

Související metody a výpočty: Citrát (U), Oxalát/kreatinin (U), Oxalát - odpad, Kreatinin (U)
Další informace:

Konverzní faktor: mg = mmol x 90

 

Odkazy:

SBĚR MOČI U PACIENTŮS UROLITIÁZOU

Sběrná nádoba: Odběrový systém ÚKBH

https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/

Diagnostika a léčba urolitiázy. Medicína pro praxi. Available from: http://www.solen.cz/pdfs/med/2007/12/10.pdf

 Autor: MUDr. Pavel Brož, Ph.D.
Poslední aktualizace: 15.03.2021