<<< zpět na seznam metod

Levetiracetam (P/S)

Název metody: Levetiracetam (P/S)
Statim: Ano
Klíčová slova: Keppra, Dretacen, Epiletam, Eprilexan, Kapidokor, Letiramyl, Levelanz, Matever, Normeg, Pterocyn, Prepalepan, Repitend, Trund
Jednotka: mg/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: Homogenní imunoassay
Přístroj: Roche c501
Reagencie: Ark Diagnostics
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h, rutina 4h
Poznámka k odběru:

Analýzu lze provést jak ze séra, tak z plazmy (heparinát lithný, sodný, EDTA). Vzorky by měly být transportovány v chladu a co nejdříve centrifugovány. Stabilita levetiracetamu je 1 týden při 2-8 °C, pro delší skladování je třeba vzorky zamrazit na -20 °C.

Doporučený čas odběru vzorku na stanovení lékové hladiny je na konci dávkovacího intervalu (= před podáním).

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    59–217 µmol/l  staré jednotky - vydávané do 15.4.2021
    10-37 mg/l  nové jednotky

Přepočtový faktor:  

mg/l = µmol/l / 5,88

µmol/l = mg/l * 5,88

 

Zdroj RM:

Johannessen, S.I., Battino, D., Berry, D.J., et al.: Therapeutic drug monitoring of the newer antiepileptic drugs. Ther. Drug Monit. 2003; 25(3): 347-63.

Lüllmann, Mohr, Wehling: Farmakologie a toxikologie, překlad 15. zcela přepracovaného vydání, Grada Publishing a.s., vydání 2. české, Praha 2004, počet stran 728, str 385.

 

Klinický popis:

Levetiracetam je antiepileptikum třetí generace. Chemickou strukturou a mechanismem účinku se liší od ostatních běžně užívaných antiepileptik. Po perorálním podání se dobře absorbuje a vykazuje prakticky 100% biologickou dostupnost. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 1 hodinu po podání. Rovnovážného stavu je dosaženo za 2 dny. Většina léčiva (66%) není významně metabolizována a v nezměněné formě se vylučuje cestou ledvin. Eliminační poločas je 6-8 hodin. U starších lidí a obecně při poklesu renálních funkcí dochází k prodloužení eliminačního poločasu na 10-11 hodin. Mírná až středně těžká hepatopatie vylučování levetiracetamu neovlivňuje.

Interference: levetiracetam nevykazuje interference s ostatními antiepileptiky. Koncentrace současně podávaného metotrexátu může být zvýšena a vyžaduje pečlivou monitoraci.

 

Další informace:

http://www.remedia.cz/Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 29.02.2024