<<< zpět na seznam metod

LDL cholesterol (P/S)

Název metody: LDL cholesterol (P/S)
Nadřazené metody: Screening lipidů (P/S)
Statim: Ne
Zkratka: LDL
Jednotka: mmol/L
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 mL
Princip: Spektrofotometrie,T-P, enzymová metoda (přímé stanovení), Trinder
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: 4h
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 3 měsíců 0,4–2,5 mmol/L  
  3 měs.–15 let 1,2–2,6    
  > 15 let 1,2–3,0    

 

Referenční meze v těhotenství:
TrimestrRozmezíJednotka
I.  1,6-4,0  mmol/L
II.  2,0-4,8  
III.  2,6-5,8  

Pozn.: V průběhu těhotenství může LDL cholesterol stoupnout až o 30% oproti původní hodnotě.

Zdroj RM:

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 145. ISBN 978-1-59425-067-5.

Franeková, Friedecký, Jabor, Palička, Stožický, Soška: Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu, Klinická biochemie a metabolismus, 14(35).2006, No.4, s.207-210.

Vrablík, Piťha, Bláha, Cífková, Freiberger, Karásek, Kraml, Rosolová, Soška, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu DLP z roku 2019, Vnitř Lék 2019; 65(12):743-754.

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008. 50(2):  K41-K47, DMEV 2008, 11(1):43-49.

Soška,V.: Poruchy metabolismu lipidů, diagnostika a léčba, Grada 2001, str. 49 - zdroj výpočtu (Friedewaldova rovnice); str. 69 - hodnoty v těhotenství. 

Thomas,L., Clinical Laboratory Diagnostics, 1. vydání, 1998, str. 1111 + konsensus ÚKBH (změny v těhotenství).

UpToDate 2024: Reference intervals in pregnancy.

 

Klinický popis:

Hodnota LDL cholesterolu jako součást lipidového profilu je nejdůležitějším rozhodovacím kritériem pro posouzení kardiovaskulárního (KV) rizika a pro zahájení farmakologické hypolipidemické léčby. Dosažení tzv. cílových hodnot LDL cholesterolu je zároveň ukazatelem dostatečné účinnosti této léčby. LDL cholesterol se nově měří přímou metodou, která umožňuje stanovení i u pacientů s TG>4,5 mmol/L (omezení předchozího výpočtu Friedewaldovou rovnicí). Přímé stanovení LDL cholesterolu vede u většiny dospělých jedinců k vyšší hodnotě než při jeho výpočtu. Rozdíl se zvyšuje s rostoucí koncentrací triglyceridů. Jednoznačně klinicky významný rozdíl (> 10 %) se vyskytuje při koncentracích TG nad 3 mmol/L (v rozmezí TG 2-3 mmol/L je rozdíl hraničně významný). Zároveň se doporučuje (zvláště u pacientů s hypertriacylglycerolémií) stanovit i apolipoprotein B jako další významný prediktor KV rizika.  

Snížení LDL cholesterolu je primárním cílem léčby dyslipidémií (DLP). Každý pokles o 1 mmol/L snižuje KV mortalitu a morbiditu o 22%. Cílem léčby pacientů s nízkým KV rizikem je hodnota <3,0 mmol/L, se středním rizikem <2,6 mmol/L (a snížení o nejméně 50% hodnoty před léčbou), s vysokým rizikem <1,8 mmol/L (a snížení hodnoty před léčbou nejméně o 50%), s velmi vysokým rizikem <1,4 mmol/L (a snížení o nejméně 50% hodnoty před léčbou), s extrémním rizikem <1,0 mmol/L. Platí pravidlo "čím níže, tím lépe".

Tabulka 3: Cílové hodnoty LDLch, non-HDLch a apolipoproteinu B

Riziko

Nízké

Středně zvýšené

Vysoké

Velmi vysoké

Extrémní

LDLch (mmol/L)

< 3,0

< 2,6 a snížení o nejméně 50 % hodnoty před léčbou

< 1,8 a snížení o nejméně 50 % hodnoty před léčbou

< 1,4 a snížení o nejméně 50 % hodnoty před léčbou

< 1,0

Non-HDLch (mmol/L)

< 3,8

< 3,4

< 2,6

< 2,2

< 1,8

apoB (g/L)

-

< 1

< 0,8

< 0,65

< 0,55

Při přímém stanovení LDLch vadí hodnoty TG>10 mmol/L, kdy výsledek může být nespolehlivý. Doporučuje se stanovit apo-B.

Výpočet - Friedewaldova rovnice: LDLch = tCH - HDLch - TG/2,2  (pro hodnoty lipidů v mmol/L; použitelná pouze pro TG >0,5 a <4,5 mmol/L)

Nízké hodnoty LDL cholesterolu nacházíme u tyreotoxikózy, vegetariánského způsobu stravování, některých malnutričních a katabolických stavů. Gamapatie (především typu IgM, Waldenströmova makroglobulinémie) a abnormální funkce jater mohou být příčinou nespolehlivých výsledků.

Interference: falešně negativní výsledek může způsobit N-acetylcystein (antidotum při otravě acetaminofenem), n-acetyl-p-benzochinonimin (metabolit acetaminofenu) a metamizol (krev na laboratorní vyšetření se proto doporučuje odebrat ještě před jeho podáním). 

Interference LIH: ikterita (↓), chylozita (TG ≥ 23 mmol/l – výsledek se automaticky přepíše na „chylózní“) 

 

Související metody a výpočty: Cholesterol (P/S), Triacylglyceroly (P/S), Non-HDL cholesterol, ApoB/ApoA-I, Apolipoprotein B (P/S)
Odkazy:

Cibulka, H. Vimmerová, J. Pekár, J. Očenášek, K. Bršlicová: Porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou, AtheroRev 2020; 5(Suppl): S4–S19

www.atheroreview.eu

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 16.04.2024