<<< zpět na seznam metod

Lamotrigin (P/S)

Název metody: Lamotrigin (P/S)
Statim: Ano
Klíčová slova: Lamictal, Lamotrix, Lamolep, Plexxo
Jednotka: mg/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: Imunoturbidimetrie
Přístroj: Roche c501
Reagencie: Thermo scientific
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h, rutina 4h
Poznámka k odběru:

Analýzu lze provést jak ze séra, tak z plazmy (heparinát lithný, sodný, EDTA). Vzorky by měly být transportovány v chladu a co nejdříve centrifugovány. Stabilita lamotriginu je 1 týden při 2-8 °C, pro delší skladování je třeba vzorky zamrazit na -20 °C.

Doporučený čas k odběru vzorku na stanovení lékové hladiny je na konci dávkovacího intervalu.

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    12,0–59,0 µmol/l  staré jednotky - vydávané do 15.4.2021
    3,0-15,0 mg/l  nové jednotky

Přepočtový faktor:  

mg/l = µmol/l / 3,91

µmol/l = mg/l * 3,91

 

Zdroj RM:

Johannessen, S.I., Battino, D., Berry, D.J., et al.: Therapeutic drug monitoring of the newer antiepileptic drugs. Ther. Drug Monit. 2003; 25(3): 347-63.

Lüllmann, Mohr, Wehling: Farmakologie a toxikologie, překlad 15. zcela přepracovaného vydání, Grada Publishing a.s., vydání 2. české, Praha 2004, str. 385.

 

Klinický popis:

Lamotrigin je antikonvulzivní antiepileptikum třetí generace.Jeho spektrum účinnosti je podobné spektru karbamazepinu a fenytoinu. Další terapeutickou indikací je prevence depresivních epizod bipolární poruchy a léčba neuropatické bolesti.

Po perorálním podání se rychle vstřebává, biologická dostupnost je vysoká (98%). Ustáleného stavu je dosaženo za 4-6 dní. Lamotrigin je po biotransformaci v játrech vyloučen močí. Biologický poločas (pokud pacient neužívá jiná antiepileptika) je 25-30 hodin.

Farmakokinetika u pacientů starších 65 let se neliší od farmakokinetiky mladších dospělých.

Interference: hormonální antikoncepce, antivirotika a některá antibiotika (např. rifampicin) snižují plazmatickou koncentraci lamotriginu zvýšením jeho clearance. Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon a další induktory hepatálních enzymů urychlují biotransformaci lamotriginu. Valproát dvojnásobně prodlužuje jeho biologický poločas.

 

Další informace:

http://www.remedia.cz

 

Odkazy:

Moyer, TP., Pippenger, CE.: Therapeutic Drug Monitoring. In: Burtis, AC., Ashwood, ER., editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Second Edition. Philadelphia, PA. WB Saunders, 1994, 1094-110.Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 29.02.2024