<<< zpět na seznam metod

Citrát (U)

Název metody: Citrát (U)
Podřazené metody: Citrát - odpad, Citrát/kreatinin (U)
Statim: Ne
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Elektronická
Materiál: Moč - sbíraná
Odběr: 24h sběr moči - speciální nádoba
Množství: Celý objem nasbírané moči
Princip: Spektrofotometrie, , enzymová metoda
Dostupnost: Dávkově cca 1x za 14 dní
Odezva: Cca do 14 dnů
Poznámka k odběru:

Konzervace: 10 ml 10% thymolu v izopropanolu (Objednávejte v lékárně FN). Po celou dobu sběru uchovávat v chladu (2-8°C)!

Doporučení pro sběr moče a management dalšího postupu  - viz odkazy

Pro posouzení odpadu oxalátů je vhodné provést 24 hodinový sběr moče. U pacientů, kteří nejsou schopni provést 24 hodinový sběr moče, typicky u pediatrických pacientů, je možno provést vyšetření z náhodného vzorku moče. 

 

Referenční meze:

Pro posouzení koncentrace citrátů v moči jako rizikového faktoru uroloithiázy je vhodnější provést sběr moče za 24 hodin s výpočtem odpadu citrátů za uvedené odbobí, popř. hodnotit poměr citráty/kreatinin. Proto jsou referenční meze uvedeny pouze u těchto metod.

Klinický popis:

Citráty jsou díky vazbě na kalcium významný inhibitor krystalizace kalcium oxalátových konkrementů. Posouzení jejich koncentrace v moči je bráno jako důležitý faktor při posouzení rizika rekurence urolitiázy. Koncentraci citrátů v moči ovlivňuje pH moče, u alkalické moče stoupá, u kyselé klesá. Stavy spojené s vylučováním kyselé moče vedou ke snížení citraturie (např. metabolická acidóza, hypokalémie, zvýšený příjem kyselých látek). 

Související metody a výpočty: Citrát - odpad, Oxalát (U), Citrát/kreatinin (U)
Další informace:

Konverzní faktor: g = mmol / 5,2

Odkazy:

SBĚR MOČI U PACIENTŮS UROLITIÁZOU

Sběrná nádoba: Odběrový systém ÚKBH

https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/

Diagnostika a léčba urolitiázy. Available from: http://www.solen.cz/pdfs/med/2007/12/10.pdf

 Autor: MUDr. Pavel Brož, Ph.D.
Poslední aktualizace: 15.03.2021