<<< zpět na seznam metod

Kyselina mykofenolová (P)

Název metody: Kyselina mykofenolová (P)
Statim: Ne
Klíčová slova: CellCept, MPA
Zkratka: MPA
Jednotka: mg/l
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Vacuette: Fialová
Množství: 2 ml
Princip: CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immunoassay)
Přístroj: Beckman AU 480
Reagencie: Thermo Fisher Scientific
Dostupnost: Po-Pá dopoledne
Odezva: Max. 1 pracovní den
Poznámka k odběru:

Odebírá se před dávkou. Ustálený stav nastává za 3-4 dny.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     1-3,5  mg/l  

(1,9-4,0 mg/l při kombinaci s takrolimem)

Zdroj RM:

Van Gelder T, Le Meur Y, Shaw LM, Oellerich M, DeNofrio D, Holt C, Kaplan B, Kuypers D, Meiser B, Toenshoff B, Mamelok RD: Therapeutic drug monitoring of mycophenolate mofetil in transplantation. Ther Drug Monit 28 : 145– 154, 2006

Klinický popis:

Selektivní imunosupresivum (inhibitor syntézy purinů) užívané v kombinaci k prevenci akutní rejekce při orgánových transplantacích. Uplatnění nalézá také v revmatologii a léčbě autoimunitních onemocnění. Farmakokinetika je inter- i intraindividuálně variabilní (kombinace imunosupresiv). Poločas eliminace je cca 18 hodin, aktivní metabolit acylglukuronid vykazuje významný enterohepatální cyklus (plazmatická koncentrace má dvě maxima). Cyklosporin A hladiny snižuje, takrolimus zvyšuje. Jednorázový odběr před podáním nemá pro vedení léčby valný klinický význam (viz MPA-AUC). Hodnoty >4 mg/l (v ustáleném stavu) znamenají nadměrnou imunosupresi a riziko systémové infekce.

Související metody a výpočty: Kyselina mykofenolová AUC
Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l = 3,12 x mg/lAutor: PharmDr. Michal Vostrý  
Poslední aktualizace: 21.03.2024