<<< zpět na seznam metod

Kreatinin (P/S)

Název metody: Kreatinin (P/S)
Statim: Ano
Jednotka: µmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: Spektrofotometrie, T-P, enzymová metoda
Přístroj: Roche c702
Reagencie: Roche
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Při plánovaném vyšetření je vhodné vyloučit před odběrem větší fyzickou zátěž.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0 až < 15 dnů 36–86 µmol/l  
  15 dnů až < 2 roky 15–38    
  2 roky až < 5 let 24–43    
  5 až < 12 let 33–59    
  12 až 15 let 45–77    
Ženy > 15 let 50–90    
Muži > 15 let 60–100    

 

Referenční meze v těhotenství:
TrimestrRozmezíJednotka
I.  40-77  µmol/l
II.  40-70  
III.  40-77  

První 4 týdny těhotenství jsou hodnoty srovnatelné s netěhotnými, pak začínají klesat a nejnižších hodnot dosahují kolem 10. týdne (cca 60 µmol/L), tyto hodnoty se drží do cca 32. týdne, kdy začnou stoupat až na hodnoty kolem 75 µmol/L (kolem porodu cca 80 µmol/L). Všimněte si, že změny nekopírují hranice trimestrů; v prvním a třetím trimestru jsou hladiny dynamické.

Hodnoty odvozeny z našeho RR pro netěhotné dle doporučení metaanalýzy (Wiley), tj. 85, 80 a 86 % hodnot RR. Vzhledem k limitům eGFR (viz tam) je hladina kreatininu doporučována jako odraz GF v těhotenství.

Zdroj RM:

Děti

  • Adeli K, Higgins V, Trajcevski K, White-Al Habeeb N. The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: A CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017;54(6):358-413. doi:10.1080/10408363.2017.1379945 [vyhledáno 6/2020 v databázi https://caliper.research.sickkids.ca/#/search - analyt = Creatinine (enzymatic), měřící systém = Roche]

Dospělí

  • Rustad P, Felding P, Franzson L, et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: Recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-283. doi:10.1080/00365510410006324 [Table II]

Těhotné

  • Harel, Ziv, Eric McArthur, Michelle Hladunewich, Jade S. Dirk, Ron Wald, Amit X. Garg, and Joel G. Ray. 2019. “Serum Creatinine Levels before, during, and after Pregnancy.” JAMA: The Journal of the American Medical Association 321 (2): 205–7.
  • Wiles, Kate, Kate Bramham, Paul T. Seed, Catherine Nelson-Piercy, Liz Lightstone, and Lucy C. Chappell. 2019. “Serum Creatinine in Pregnancy: A Systematic Review.” Kidney International Reports 4 (3): 408–19.
  • Wiles, Kate, Lucy Chappell, Katherine Clark, Louise Elman, Matt Hall, Liz Lightstone, Germin Mohamed, et al. 2019. “Clinical Practice Guideline on Pregnancy and Renal Disease.” BMC Nephrology 20 (1): 401.
Klinický popis:

Kreatinin vzniká z kreatinu a kreatinfosfátu ve svalech. Svalová hmota je tedy nedůležitějším faktorem, který ovlivňuje jeho produkci. Kreatinin je nízkomolekulární látka volně filtrovaná (vylučovaná) ledvinnými glomeruly, proto její sérová hodnota je používána k odhadu glomerulární filtrace (viz tam). Není doporučováno interpretovat vlastní hodnoty sérového kreatininu jako ukazatele glomerulární filtrace. Naopak je vhodné použít odhady založené na sérovém kreatininu (vyjádřené rovnou v ml/s - např. vzorec CKD-EPI, viz Odhad glomerulární filtrace).

Výše uvedené referenční meze jsou tedy jen orientační, klinicky sledujeme hlavně odvozené odhady glomerulární filtrace, event. si všímáme dynamiky kreatininu (změny v čase).

Měření metodou založenou na tradiční Jaffého reakci bylo nahrazeno enzymatickým stanovením, u kterého výsledky lépe odpovídají skutečné koncentraci kreatininu; metoda je méně ovlivněna nespecifickými interferencemi. Zavedení enzymatické metody má vliv na interpretaci odhadů glomerulární filtrace (eGFR) založených na plazmatickém/sérovém kreatininu (původní vs. nová metoda):

  • V hodnotách eGFR <= 1 ml/s jsou výsledky obou metod zcela srovnatelné (a nová má menší náhodnou variabilitu).
  • V hodnotách eGFR 1 až 1,5 ml/s lze počítat s lehce sníženými hodnotami odhadu eGFR novou metodou (cca o 0,1 ml/s).
  • V hodnotách eGFR > 1,5 ml/s je nový odhad GFR snížen již o cca 0,2 až 0,5 ml/s.

Snížení odhadů GFR ve vyšších hodnotách je způsobeno pravdivějším měřením sérového kreatininu v nízkých hodnotách (zejména < 60 µmol/L), kde původní metoda vydávala falešně nízké hodnoty. Protože nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu fyziologicky nacházíme hlavně u dětí a částečně i u žen, budou ovlivněny zejména odhady GFR u těchto skupin. Nízké hodnoty sérového kreatininu u pacientů s patologicky sníženou svalovou hmotou nelze pro odhad GFR použít (platí pro starou i novou metodu).

Změna metody nemá klinicky významný vliv na výsledky kreatininu v moči.

Přestože je nová metoda analyticky významně lepší, trpí následujícími lékovými interferencemi, které vedou k falešnému snížení výsledků:

  • při přímé kontaminaci vzorku infúzí s podávaným lékem: katecholaminy (dopamin, dobutamin, méně adrenalin a noradrenalin), metamizol (vždy nabírat před podáním léku)
  • v terapeutických koncentracích: rifampicin, levodopa, metyldopa,  dicynone, N-acetylcystein (dávky při otravě paracetamolem)

Falešné zvýšení výsledků je spíše vzácné, popsané bylo u otrav etylénglykolem (interferují metabolity etylénglykolu), u podávání N-etyglycinu a DL-prolinu.

Související metody a výpočty: Močovina (P/S), Odhad glomerulární filtrace, Cystatin C (P/S)


Autor: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Poslední aktualizace: 31.03.2024