<<< zpět na seznam metod

Kotinin - průkaz (U)

Název metody: Kotinin - průkaz (U)
Statim: Ne
Zkratka: KOTI
Jednotka: ug/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Max. 1 týden
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, vzorek může být odebrán kdykoliv v intervalu 2-3 dny po expozici nikotinem. Pro průkaz však nejsou vhodné silně naředěné vzorky moče, např. po požití velkého množství tekutin nebo po rehydrataci infuzemi.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 200,0  ug/l  při překročení se výsledek vydává jako pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták Card firmy Ultimed.

Klinický popis:

Kotinin je hlavním z asi dvaceti metabolitů nikotinu, které byly identifikovány v moči kuřáků. Má poměrně dlouhý biologický poločas (17-20 hodin), jeho detekce je tedy méně závislá na době odběru vzorku než jiné metabolity nebo samotný nikotin. Hlavní indikací vyšetření je kontrola abstinence u kuřáků, event. průkaz expozice tabákovému kouři. Doba, po kterou je možno expozici nikotinu prokázat, závisí na množství a typu vykouřených (užitých) tabákových výrobků, na pravidelnosti jejich užívání, cestě vstupu nikotinu do organismu (cigareta, žvýkací tabák, atd.), na tělesné konstituci pacienta a na rychlosti jeho metabolismu. Orientačně je průkaz kotininu v moči relevantní v době 2-3 dny po užití tabákových výrobků.  

Související metody a výpočty: Karbonylhemoglobin (B)
Další informace:

Pouze orientační kvalitativní průkaz expozice nikotinem. Pro potvrzení je nutná aplikace specifičtější metody, jako je např. GC/MS.

Při podezření na pokusy o záměrné ovlivnění výsledku (např. silné naředění vzorku moče) je doporučeno opakovat průkaz z jiného vzorku moče.

Odkazy:

Hardman, JG., Limbird, LE.: The Pharmacological Basis for Therapeutics. 10th Edition, McGraw Hill Medical Publishing, 2001, p. 208-209.Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 06.01.2023