<<< zpět na seznam metod

Kokain - průkaz (U)

Název metody: Kokain - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: crack
Zkratka: KOKAp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, ale pro test nejsou vhodné silně naředěné vzorky močí, např. po aplikaci velkého množství tekutin (pití, infúze).

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz kokainu v moči v rámci současného stanovení deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Indikací k vyšetření je abusus drogy. Kokain je rostlinný alkaloid získávaný z jihoamerického keře Erythroxylon coca. Účinkuje jako silné stimulans (zvyšuje subjektivní pocit síly a duševních schopností, odstraňuje únavu a pocit hladu) a lokální anestetikum. Biologický poločas je u malé dávky cca 1 h, u chronického užívání až 2 - 5 h. Možnost detekce v moči je 3-6 h po aplikaci poslední dávky, metabolity lze však zachytit ještě po 2 - 4 dnech. Jde o jednu z nejnávykovějších drog. Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří kardiotoxicita, potencovaná event. současnou aplikací etanolu. Výsledek se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l (kalibrováno na benzoylecgonin).

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
    

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

K dispozici také jako samostatný test.

 

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023