<<< zpět na seznam metod

Zolpidem - průkaz (U)

Název metody: Zolpidem - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Stilnox, Hypnogen, Zolpinox, Sanval, Adorma, Zolsana
Zkratka: ZOL
Jednotka: -
Žádanka: speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 2 h, rutina 4 h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče. Pouze je vhodné dávat pozor na extrémní naředění vzorku moče způsobené např. vypitím velkého množství vody, aplikací velkoobjemové infúze, záměrným naředěním vzorku moče vodou při odběru, ... 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 50  µg/l  při překročení pozitivní výsledek
Zdroj RM:

Příbalový leták Diaquick ZOL Cassette firmy Dialab.

Klinický popis:

Zolpidem je léčivo používané pro krátkodobou léčbu nespavosti. Patří mezi krátkodobě působící nebenzodiazepinová hypnotika. Účinkuje rychle (obvykle kolem 15 minut) a má krátký biologický poločas (2-3 hodiny). Zolpidem není dostatečně účinný při udržování spánku, je ale efektivní v iniciaci spánku.
Někdy je zolpidem zneužíván i jako droga mající značně proměnlivé psychoaktivní účinky (smyslové iluze, halucinace, zmatenost, euforie a vzácně i delirium).

Použitá metoda (kazeta s jednostupňovým imunostanovením) umožňuje získat jen orientační kvalitativní údaj pozitivní - negativní (cut off cca 50 µg/l), tj. pouze průkaz aplikace významného množství zolpidemu a to, vzhledem k biologickému poločasu, jen asi do 3 dnů po aplikaci.  

Zolpidem je obsažen v celé řadě léků, většinou s 5 nebo 10 mg účinné látky (tartrát zolpidemu) v jedné tabletě. Např.: Adorma, Apo-zolpidem, Hypnogen, Sanval, Stilnox, Zolpinox, Zolsana aj.
Pozn.: Hypnotické účinky zolpidemu jsou podobné jako u benzodiazepinových léčiv, to vede někdy k požadavku na průkaz benzodiazepinů v moči. Struktura Zolpidemu je ale odlišná (patří mezi imidazopyridiny), což samozřejmě způsobuje negativní nález benzodiazepinů. 

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Kvůli vysoké frekvenci případů zneužívání zolpidemu byla položka ZOL (zolpidem) od 20.2.2023 zařazena do Toxikologického screeningu T10. Nadále nebude možné ZOL (zolpidem) požadovat jednotlivě.

Odkazy:

Depoortere, H., et al.: Zolpidem a novel nonbenzodiazepine hypnotic. I. Neuropharmacological and behavioral effects. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1986, 237, no. 2, p. 649-658.

STILNOX (zolpidem tartrate) PRODUCT INFORMATION (http://www.sanofi-aventis.com.au/products/aus_cmi_stilnox.pdf)
Sanofi-Synthelabo Australia Pty Limited. April 15, 2004.Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023