<<< zpět na seznam metod

Tramadol - průkaz (U)

Název metody: Tramadol - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Tramal
Zkratka: TRA
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Přístroj: Drogové kazetky
Reagencie: Dialab
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina 4 h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče. Pouze je vhodné dávat pozor na extrémní naředění vzorku moče způsobené např. vypitím velkého množství vody, aplikací velkoobjemové infúze, záměrným naředěním vzorku moče vodou při odběru, ... 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 100  µg/l  při překročení výsledek pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "Diaquick" TRA (Tramadol) firmy Dialab.

Klinický popis:

Tramadol je jedním z nejpoužívanějších syntetických léků ze skupiny slabších opioidů při léčbě (ovlivňování) silných bolestí, při uklidňování pacientů před operacemi apod. Analgetický účinek tramadolu se odvíjí jak přes opioidní receptory, tak přes neopioidní složku analgetického působení. Analgetický účinek při běžných dávkách odpovídá asi jedné desetině účinku morfinu. Deprese dechového centra je minimální, stejně jako ostatní nežádoucí účinky typické pro morfin. Nicméně je určité riziko návyku, až zneužívání po dlouhodobé aplikaci.
Po perorálním podání se velmi dobře (90%) vstřebává a metabolizuje v játrech. Tramadol a jeho metabolity se vylučují z 90% močí,
s biologickým poločasem cca 4 - 6 hodin. U pacientů se závažným selháním ledvin se poločas prodlužuje až na cca 20 hodin a pro zabránění možnosti kumulace se tramadol nedoporučuje podávat. 
Použitá metoda (kazeta s jednostupňovým imunostanovením) umožňuje získat jen orientační kvalitativní údaj pozitivní - negativní (cut off cca 100 µg/l), tj. pouze průkaz aplikace významného množství tramadolu a to, vzhledem k biologickému poločasu, jen asi do 3 dnů po aplikaci.  

Požadavky na kvalitativní screening jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). 
   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 

   Příklady možného falešně pozitivního nálezu:
Pozitivní nález metadonu u pacienta, který není zařazený do substitučního programu, může být způsoben zkříženou reakci s vyšší
   koncentrací tramadolu
Možná falešná pozitivita způsobená Venlafaxinem, kvůli podobné struktuře molekul.

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Kvůli vysoké frekvenci případů zneužívání tramadolu, byla položka TRA (tramadol) od 20.2.2023 zařazeno do Toxikologického screeningu T10. Nadále nebude možné průkaz tramadolu vyžadovat jednotlivě.

 

 

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ. Davis, CA, 129, 2002.

Musshoff, F. and Madea, B.: Fatality due to ingestion of tramadol alone. Forensic Science Int Vol 116, 197-199, 2001.Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 19.03.2024