<<< zpět na seznam metod

Hemoglobin (okultní krvácení) (F)

Název metody: Hemoglobin (okultní krvácení) (F)
Statim: Ne
Klíčová slova: Hemokult, FOBT, TOKS, FIT
Zkratka: Hb(okult.krvácení)
Jednotka: µg/g
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Stolice
Odběr: Speciální zkumavka - k dispozici na příjmu ÚKBH
Množství: Zajišťuje systém odběrové kazety
Princip: Imunoturbidimetrie
Přístroj: Eiken OC-Sensor Micro
Reagencie: Eiken
Dostupnost: Dávkově po 18 vzorcích
Odezva: Dle počtu vzorků, max. týden
Poznámka k odběru:

viz Další informace

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤15 µg/g (na gram stolice)
    ≤75 µg/L (na litr extraktu) - vydáváno do 1.7.2020

Výrobce referenční meze neudává. Jako základní, doporučená hodnota cut-off je dodavatelem udávaná hodnota 20 µg/g, která zajišťuje specificitu 95,3% a senzitivitu 76,5% pro detekci kolorektálních tumorů (Rozen P. - Med Sci Monit. 2006). Česká studie z roku 2008 (Kocna P. et al.) (n= 813) navrhuje pro českou populaci cut-off hodnotu 15 µg/g (senzitivita 75%, specificita 84%) a udává dostatečnost jednoho náběru.

Zdroj RM:

Kovarova, J. T. et al. Improvements in colorectal cancer screening programmes - quantitative immunochemical faecal occult blood testing - how to set the cut-off for a particular population. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc Czechoslov. 156, 143

Klinický popis:

Imunochemické stanovení lidského hemoglobinu slouží obecně k detekci krvácení do distálních partií GIT. Test na okultní krvácení do stolice je prvním stupněm screeningu kolorektálního karcinomu. Toto kvantitativní, vysoce citlivé vyšetření (FIT test třetí generace) není zatíženo interferencemi s potravou a léky a nahrazuje chemický guajakový test. Cut-off pro českou populaci je 15 µg/g. Při správné technice odběru postačuje jeden náběr. Koncentrace koreluje s kolonoskopickým nálezem.

Další informace:

Přepočtový faktor pro vyjádření v jednotkách µg/L (tj. µg hemoglobinu na litr extraktu): µg/L = µg/g x 5

Návod k odběru: Odběr stolice na stanovení hemoglobinu

Po odběru uchovávat vzorek v chladničce a doručit co nejdříve do laboratoře.

Stabilita vzorku: 8°C: 7 dnů, 4°C až 21 dnů

Video (informace o metodě a odběru, česky, Dr. Kocna)

Video (anglicky s českými titulky)

http://ukbh.fnplzen.cz/sites/users/ukbh/obrazky/stool.jpg

Klinická diagnóza založená na výsledcích tohoto testu musí být komplexním úsudkem ošetřujícího lékaře přihlížejícího i k dalším faktorům – klinickým příznakům, výsledkům dalších testů atp.

Vysoká citlivost metody umožňuje vyloučit krvácení do GIT, např. po gastroenterologických výkonech. Kvantitativní povaha vyšetření umožňuje posouzení intenzity krvácení a optimalizaci hodnoty cut-off k různým účelům (např. indikace ke kolonoskopii). Pozitivita testu eliminuje původ krvácení ve vyšších patrech GIT.

Zahraniční i domácí studie potvrzují korelaci koncentrace Hb s kolonoskopickým nálezem:

(hodnoty v ng/ml - viz přepočet)

Levi Z. - Ann Intern Med. 2007

Srovnávací studie guajakového testu (gFOBT) a tohoto kvantitativního imunochemického testu (qiFOBT) prokazuje mimo jiné 3x vyšší záchyt pokročilých adenomů a karcinomů při použití kvantitativní metody.

Van Rossum LG. - Gastroenterology. 2008

 

Nebyl pozorován vztah mezi hladinou Hb a přítomnosti hemoroidů a divertiklů (Ciatto S. - Br J Cancer. 2007).

 

Odkazy:

Kocna P., Zima T., Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou. Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 78–81.

www.kolorektum.czAutor: PharmDr. Michal Vostrý  
Poslední aktualizace: 24.01.2023