<<< zpět na seznam metod

Glukóza - ABR (B)

Název metody: Glukóza - ABR (B)
Statim: Ano
Jednotka: mmol/L
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Množství: 2 mL - stříkačka, 200 µL - kapilára AK-fix; 185 µL - kapilára, 90 µL - kapilára
Princip: Amperometrie
Přístroj: GEM Premier 5000
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený sáček modrého gelu (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstal ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH a pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3-, BE), dále dochází  k poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem krevních elementů; mění se i hodnota ionizovaného vápníku (v závislosti na pH; při poklesu pH se hodnota zvyšuje); dochází k vzestupu kalia. Velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů. U zmrzlého vzorku nelze vydat hodnotu kalia. Vzduchové bubliny zvyšují pH a pO2; snižují pCO2 a hodnotu ionizovaného vápníku. Špatně zadaná teplota ovlivňuje pH, pO2 a pCO2 - vyšší teplota zvyšuje pO2 a pCO2 a snižuje pH; nižší teplota naopak. Neotření první kapky krve, event. hmoždění místa odběru přílišným mačkáním se projeví vzestupem hodnoty kalia a ovlivněním Hb, bilirubinu, glukózy (je možné zkreslení oběma směry). Nedokonalé promíchání zvyšuje Hb, snižuje hodnotu natria, kalia, chloridů; bilirubin může být falešně vyšší i nižší. Neodtažení ″zátky″ FR z katétru sníží pH, Hb, glukózu, laktát, zvýší chloridy; natrium může být ovlivněno oběma směry. Vliv infúze na výsledky závisí na jejím složení. 

Dostupné analyty z kapilár:

185 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát, bilirubin, hemoglobin, saturace hemoglobinu, oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin

90 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát

Pro samostatné stanovení glykémie lze použít i nesrážlivou krev - Vacuette zelené nebo fialové víčko.

Pozn.: Stopy krve nebo zbytky mastnoty z krémů či mýdlových výrobků na prstech mohou kontaminovat vzorek a vést k naměření nesprávných výsledků. Místo vpichu důkladně umyjte a opláchněte velkým množstvím vody. Zbytky vody nebo dezinfekčního prostředku na kůži mohou zředit kapku krve (velikost vzorku 0,6 µL) a vést k naměření nesprávných výsledků. Některé dezinfekční prostředky mohou interferovat a způsobit naměření falešně vyšších koncentrací. Po umytí a dezinfekci místa vpichu se před provedením vpichu lancetou a odběrem vzorku kapilární krve přesvědčte, že pacientova kůže je zcela suchá. 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  pupečník 2,6-6,5  mmol/L  
  < 1 den 2,2–6,4    
  1-30 dní  2,6-6,5    
  > 30 dní 3,9–5,5    

 

Pozn.: Výsledky Glu z plné krve na POCT GEM 5000 nejsou přepočteny na plazmu dle doporučení IFCC (výsledky glykémie na GEM 5000 jsou systematicky nižší oproti POCT glukometrům Accu-Chek, koeficient pro přepočet glykémie měřené na GEM: 1,11).

Referenční meze v těhotenství - viz Glukóza (P). 

 

Zdroj RM:

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 108. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results.,TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998. ISBN 3-9805215-4-0, 1527 stran, str. 132.

Thomas,L., Clinical Laboratory Diagnostics, 1. vydání, 1998, str. 1111 + konsensus ÚKBH (změny v těhotenství).

UpToDate 2024: Reference intervals in pregnancy + konsenzus ÚKBH

 

Klinický popis:

Glykémie stanovená v rámci měření acidobazických parametrů na některých typech analyzátorů ABR a krevních plynů ( se zabudovanou glukózovou elektrodou) slouží pouze ke kontrole diabetika. Tuto hodnotu není možné použít ke stanovení diagnózy DM (viz glukóza/P).

Glykémie ≤2,5 mmol/L je považována za kritickou hodnotu a je okamžitě nahlášena ošetřujícímu personálu. 

 

Související metody a výpočty: Glukóza (P), Glukóza (P/S)
Další informace:

Omezení

  • Koncentrace galaktózy v krvi >0,83 mmol/l (>15 mg/dl) vedou k chybně zvýšeným výsledkům měření glukózy (zvýšení může být až o 10 mmol/L).
  • Koncentrace triacylglycerolů >20,3 mmol/L (>1800 mg/dL) mohou způsobit zvýšení výsledků glukózy.
  • Intravenózní infuze kyseliny askorbové, při které dosáhne koncentrace kyseliny askorbové v krvi >0,17 mmol/L (>3 mg/dL) může vést k chybně zvýšeným výsledkům glykemie.
  • Pokud má pacient poškozenou funkci periferního oběhu, odběr kapilární krve ze schválených míst se nedoporučuje, protože by výsledky nemusely přesně odrážet hladinu glukózy. K tomu může dojít v následujících situacích: těžká dehydratace v důsledku diabetické ketoacidózy či hyperglykemického, hyperosmolárního a neketotického syndromu, hypotenze, šoku, dekompenzované srdeční selhání (třída NYHA IV) či okluzivní onemocnění periferních arterií
  • Hematokrit se musí pohybovat mezi 10 a 65 %.

 Autor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 07.05.2024