<<< zpět na seznam metod

Etylglukuronid semikv. (U)

Název metody: Etylglukuronid semikv. (U)
Statim: Ne
Jednotka:
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique)
Přístroj: Beckman AU 480
Reagencie: ThermoScientific
Dostupnost: Dávkově, po nasbírání dostatečného počtu vzorků
Odezva: Přibližně 1 týden
Poznámka k odběru:

Jednorázový vzorek moče, před transportem je vhodné zabránit významnému množení bakterií uchováním v lednici, transportujte v den odběru. Nevhodné jsou výrazně tmavé moče.

Referenční meze:

Výsledky jsou od 22.4.2024 vydávány na následující škále:

Vydaný výsledekPoznámka
negat.(< 0,1) Odezva nižší než 1. nenulový kalibrátor (0,1 mg/L)
negativ.  
hraniční Cut-off hodnota (0,5 mg/L) ± 10 %
POZITIV.  
POZITIV.(> 2) Odezva vyšší než poslední kalibrátor (2 mg/L)
Referenční meze v těhotenství:

V těhotenství se RR (cut-off) dle literatury nemění, vzhledem k vysoké rizikovosti konzumace alkoholu v těhotenství se doporučuje cut-off < 0,1 mg/L.

Zdroj RM:

Dospělí a děti

Těhotné

  • Ferraguti, Giampiero, Paola Ciolli, Valentina Carito, Gemma Battagliese, Rosanna Mancinelli, Stefania Ciafrè, Paola Tirassa, et al. 2017. “Ethylglucuronide in the Urine as a Marker of Alcohol Consumption during Pregnancy: Comparison with Four Alcohol Screening Questionnaires.” Toxicology Letters 275 (June): 49–56.
Klinický popis:

Etylglukuronid je minoritním metabolitem etanolu, který vzniká glukuronidací v játrech. V moči může být detekován po dobu následujících cca 24 hodin po požití již 16 g etanolu. Jde tedy o velmi citlivý ukazatel, který se hodí:

  • pro kontrolu abstinence v reativně krátké době od požití etanolu (1 den až 1 týden - dle množství požitého etanolu a délky pití)
  • pro diagnostiku chronického abúzu etanolu (spolu např. s CDT - viz tam) 

Při cutoff hodnotě 0,5 mg/l má PPV 89 % a NPV 99 % (u pacientů po transplantaci jater).

Interference LIH: vadí hemolýza.

Související metody a výpočty: Etanol (P/S), Bezsacharidový transferin (CDT) (S)
Další informace:

Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. Je ovlivněn koncentrací moči a přítomností adulterantů. K potvrzení analytického výsledku se musí použít specifičtější alternativní metoda. Plynová chromatografie / kapalinová chromatografie hmotnostní spektrometrie (GC/MS) a kapalinová chromatografie/tandemová hmotnostní spektrometrie (LC/MS/MS) jsou preferovanými metodami pro potvrzení výsledku.Autor: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Poslední aktualizace: 06.05.2024