Dotazník k vyšetření na protilátky IgG proti viru SARS-CoV-2

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Číslo ZP

Kontakt s onemocněním COVID-19


Proběhlo u Vás v minulosti testování na přítomnost viru SARS-CoV-2?

     datum:

Projevil se u Vás alespoň 1 z níže uvedených příznaků v posledním půl roce?

                                                       

Přítomnost rizikových faktorů koronavirové infekce

                                                       

Doplňující informace        Typ vakcíny:         Datum podání očkovací dávky/dávek: