Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Clearance bezelektrolytové vody (EWC) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance elektrolytová Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance sodíku Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Draslík - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Draslík (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Draslík (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Draslík (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Draslík (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Fosfor - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Fosfor anorganický (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Fosfor anorganický (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece draslíku Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece fosforu Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece hořčíku 2x týdně Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece chloridů Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece sodíku Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece vápníku 2x týdně Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Hořčík - odpad 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Hořčík (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Hořčík (U) 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Chloridy (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Chloridy (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Chloridy korigované Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Chloridy v potu (Sw) Pracovní dny Zvážený filtrační papír - dodává laboratoř nebo plastová kapilára systému Macroduct
Kalciofosfátový součin Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Měď (S/P) 1x týdně Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Měď (U) 1x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Selen (S/P) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Selen (U) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Selen v plné krvi (B) Po nasbírání dostatečného počtu vzorků K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Sodík - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Sodík (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Sodík (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Sodík (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Sodík (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Vápník - odpad 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Vápník (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Vápník (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vápník (U) 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Vápník ionizovaný - výpočet Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vápník ionizovaný (B) Nepřetržitě Kapilára/stříkačka Radiometer
Vápník/kreatinin 2x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Zinek (S/P) 1x týdně Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Zinek (U) 1x týdně Vacuette močová 10,5 ml
Železo (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem