Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Afatinib (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Amikacin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Amiodaron (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Azidothymidin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Cyklosporin A (B) Denně dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Digoxin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Emtricitabin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Erlotinib (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Fenobarbital (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Fenytoin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Gentamicin (S/P) Nepřetržitě (před podáním), denně do 22h (po podání, před+po) Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Karbamazepin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Kofein (S) Všední dny do 14 hod. Sérum s gelem
Kyselina mykofenolová (P) Po-Pá dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Kyselina mykofenolová AUC Po-Pá dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Lamivudin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Lamotrigin (S/P) nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Levetiracetam (S/P) nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Litium (S) 1x týdně Sérum s gelem
Metotrexát (S/P) Po domluvě nepřetržitě Sérum bez gelu
Paracetamol (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Salicyláty (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Sirolimus (B) Denně dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Stavudin (U) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Takrolimus (B) Denně dopoledne K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Teofylin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Teriflunomid (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Valproát (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vankomycin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Zolpidem - průkaz (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml