Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Erytropoetin (S) Dávkově po 16 vzorcích Sérum s gelem
HCG (Choriogonadotropin) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Homocystein (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Kyselina 5-hydroxyindoloctová (HIOK) - odpad Po nasbírání dostatečného počtu vzorků Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina listová (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
N-terminální prohormon BNP (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Placentární růstový faktor (P/S) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
sFLT-1/PLGF Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Solubilní fms- like tyrozinkináza 1 (P/S) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vitamin A (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vitamin B12 (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vitamin E (S/P) 1x za 1-3 týdny dle počtu vzorků Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem