Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Adenosindeamináza (Pu) 1x týdně Mikrozkumavka
Alaninaminotransferáza (ALT) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Alfa-amyláza (AMS) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Alfa-amyláza (AMS) (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Amyláza (AMS) (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Aspartátaminotransferáza (AST) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Elastáza (F) Dávkově po 10 vzorcích Odběrová nádobka na stolici
Fosfatáza alkalická (ALP) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Frakční exkrece amylázy Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Gama-glutamyltransferáza (GGT) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Cholinesteráza (CHS) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Kreatinkináza (CK) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Laktátdehydrogenáza (LD) (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Laktátdehydrogenáza (LD) (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Lipáza (LPS) (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Makroamyláza (MakroAMS) - průkaz (S/P) Pracovní dny Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Pepsin ve slinách Pouze po domluvě s plicní klinikou Zkumavka s kys. citronovou