Metody


Biochemie Hematologie           Měřené Výpočty         
Materiál: Krev Likvor Moč Ostatní
Kategorie: Enzymy  Sacharidový metabolismus   Lipidový metabolismus   Pigmenty   Dusíkaté látky   Bílkoviny   Minerály  
Léky   Toxikologie   Sérologie   Hormony, vitaminy, AK   Molekulární biologie   Biol. expoziční testy   Funkční testy  
ABR a vodní hosp.   Moč chemicky+sediment   Moč. konkrement  

Krevní obraz   Dif. počet automat.   Dif. počet mikroskop.   Rutinní koagulace   Speciální koagulace   Agregace destiček  
Hematologie ostatní   Kontrola antikoagulační léčby  
   A      B      C      D      E      F      G      H      Ch    I      J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      T      U      V      W      X      Y      Z      Ž     
NázevProvádí seOdběr
Amoniak (B) Nepřetržitě K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Clearance kreatininu Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Clearance močoviny Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece kyseliny močové Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece močoviny Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Frakční exkrece vody Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem+Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinin-odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinin (Pu,…) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kreatinin (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Kreatinin (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina močová - odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Kyselina močová (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Kyselina močová (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Močovina-odpad Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Močovina (Pu,…) Pracovní dny Vacuette močová 10,5 ml
Močovina (S/P) Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Močovina (U) Nepřetržitě Vacuette močová 10,5 ml
Odhad glomerulární filtrace Nepřetržitě Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem