<<< zpět na seznam metod

Cyklosporin A (B)

Název metody: Cyklosporin A (B)
Statim: Ne
Klíčová slova: Cyclo
Jednotka: µg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Vacuette: Fialová
Množství: 4 ml
Dostupnost: Denně dopoledne
Odezva: Týž den
Poznámka k odběru:

Krev se odebírá před, event. 2 hodiny po podání léku.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    50–350 µg/l  

Pro koncentraci cyklosporinu neexistuje pevně dané terapeutické rozmezí. Při volbě optimální hladiny je třeba brát v úvahu řadu faktorů jako klinický stav pacienta, typ transplantace, dobu od transplantace, další medikaci atd.

Za toxickou je považována koncentrace >350 µg/l.

Klinický popis:

Cyklosporin je imunosupresivum užívané při transplantaci řady orgánů (ledviny, játra, plíce..) a k potlačení patologické imunitní odpovědi u řady autoimunitních onemocnění (psoriáza, atopická dermatitida..). Při terapii cyklosporinem je nutné sledování renálních, jaterních funkcí, k jejichž zhoršení může dojít, častá je rovněž hypertenze a gastrointestinální příznaky. Řada nežádoucích účinků a jejich tíže příznivě reaguje na snížení dávky.

Další informace:

 Thomas L., Clinical Laboratory Diagnostics, 1998, ISBN 3-9805215-4-0, str. 874.

 

Přepočtový faktor: nmol/l= 0,831 x µg/l

Odkazy:

http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2009/04/09.pdf

http://www2.ikem.cz/plm_lp/HVEZDARACH.htm