<<< zpět na seznam metod

Agregace destiček po ristocetinu ředěný - opticky max. gradient (P)

Název metody: Agregace destiček po ristocetinu ředěný - opticky max. gradient (P)
Statim: Ano
Jednotka: %/min
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%
Vacuette: Modrá
Množství: 2x4 ml
Dostupnost: po-pá 6-13 h
Odezva: tentýž den
Poznámka k odběru:

Nelze odebírat jako první zkumavku. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (po rysku). Nutno označit případnou protidestičkovou léčbu.

Po náběru ihned odeslat do laboratoře. Pro transport nelze používat potrubní poštu. Minimalizovat traumatizaci vzorku během transportu.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Klinický popis:

Vyšetření funkce krevních destiček – je součástí panelu vyšetření pro diagnostiku von Willebrandovy choroby. Není součástí obecného vyšetření funkce krevních destiček.

Metoda je založena na principu měření změny optické hustoty plazmy bohaté na krevní destičky v průběhu agregačního děje po přidání induktoru.

Další informace:

Vyšetření se neprovádí při významnější trombocytopenii (pro vyšetření je nutný počet trombocytů ve vyšetřované plazmě nad 80.109/l).

Materiál nelze uchovat, vyšetřuje se ihned po přijetí do laboratoře.

Součástí vyšetření může být závěr s klinickou interpretací všech výsledků metod panelu von Willebrandovy choroby – podmínkou je vyplnění klinické žádanky s uvedením důvodu vyšetření, stavu pacienta a podávané medikace (pro pacienty FN  - žádanka 013 Hemokoagulační vyšetření).

Součástí žádanky je souhlas, že laboratoř může upravit seznam požadovaných vyšetření.