<<< zpět na seznam metod

Faktor von Willebrand - ristocetin kofaktor (P)

Název metody: Faktor von Willebrand - ristocetin kofaktor (P)
Statim: Ne
Zkratka: vWF RCo
Jednotka: %
Žádanka: Speciální hemokoagulace
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 ml, 4 ml
Dostupnost: Po domluvě
Odezva: Statim po domluvě: 6 h, Rutina: 4 týdny
Poznámka k odběru: Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr "po rysku"). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu.
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
50–240%
Zdroj RM: www.hematology.cz
Klinický popis: Vyšetření funkční aktivity vWF pro diagnostiku von Willebrandovy choroby