<<< zpět na seznam metod

PFA-200 (B)

Název metody: PFA-200 (B)
Statim: Ne
Zkratka: COL/EPI (B), COL/ADP (B)
Jednotka: sekundy
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Monovette PFA – 3,8% citrát - modrá
Množství: 3,8 ml
Dostupnost: po-pá 6-13 h, indikuje hematolog
Odezva: 24 hodin
Poznámka k odběru:

Nelze odebírat jako první zkumavku. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (po rysku). Nutno označit případnou protidestičkovou léčbu.

Po náběru ihned odeslat do laboratoře. Minimalizovat traumatizaci vzorku během transportu.

Nepoužívat k přepravě potrubní poštu.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   

84-160

s COL/EPI
   

68-121

s COL/ADP 

 

Zdroj RM:

Meze stanovené výrobce.

Klinický popis:

Vyšetření primární hemostázy – detekce vrozených a získaných funkčních defektů trombocytů a von Willebrandova faktoru.

Metoda je založena na principu měření doby, za kterou dojde k uzavření otvoru v bioaktivní membráně vznikající primární destičkovou zátkou.

Prodloužení času svědčí pro porušenou funkci primární hemostázy.

Další informace:

Vyšetření se neprovádí při počtu trombocytů pod 100.109/l.

Výsledky vyšetření mohou být zkreslené, pokud je počet trombocytů v rozmezí 100-150. 109/l, nebo je hodnota hematokritu pod 0,35.

Materiál nelze uchovat, vyšetřuje se ihned po přijetí do laboratoře.

Součástí vyšetření může být závěr s klinickou interpretací – podmínkou je vyplnění klinické žádanky s uvedením důvodu vyšetření, stavu pacienta a podávané medikace (pro pacienty FN  - žádanka 159 Vyšetření funkcí trombocytů).

Součástí žádanky je souhlas, že laboratoř může upravit seznam požadovaných vyšetření.