<<< zpět na seznam metod

Bezsacharidový transferin (CDT) (S)

Název metody: Bezsacharidový transferin (CDT) (S)
Statim: Ne
Klíčová slova: karbohydrátdeficientní transferin, CD transferin
Zkratka: CDT
Jednotka: %
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev srážlivá
Odběr: Sérum s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: HPLC
Dostupnost: 1x 1-3 týdny podle počtu vzorků
Odezva: Dle počtu vzorků, max. 1 měsíc
Poznámka k odběru:

POUZE SÉRUM

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤2,0 %  
Zdroj RM:

Nanau, R. M., & Neuman, M. G. (2015). Biomolecules and Biomarkers Used in Diagnosis of Alcohol Drinking and in Monitoring Therapeutic Interventions. Biomolecules, 5(3), 1339–1385.

Klinický popis:

Marker abusu alkoholu. Transferin obsahuje jako glykoprotein ve své molekule obvykle 4-6 zbytků kyseliny sialové. Při chronické středně až těžce zvýšené spotřebě etanolu (50-80 g alkoholu/den po dobu 2-3 týdnů) se zvyšuje podíl transferinu, v jehož struktuře kyselina sialová chybí - tzv. karbohydrát deficientní transferin (CDT). Nejvíce zastoupené formy jsou asialotransferin, monosialotransferin a disialotransferin. Disialotransferin nejlépe reflektuje chronickou spotřebu etanolu. Použitá metoda kvantifikuje disialotransferin jako procento ze všech detekovaných forem transferinu.

Je známo, že obezita, anémie a onemocnění jater (cirhóza) snižuje CDT, naopak drobné zvýšení nacházíme u žen (hodnoty kolem 1 %) ve fertilním věku a významnější zvýšení v těhotenství (hodnoty kolem 1,6 %). Zvýšené hodnoty rovněž nacházíme u vrozených poruch glykosylace. Některé genetické varianty transferinu znemožňují CDT spolehlivě stanovit.

Při diagnostice abuzu alkoholu můžeme použít i další laboratorní markery: etylglukuronid v moči nebo nespecificky objem erytrocytů a GGT. V porovnání s etylglukuronidem je CDT méně citlivý (senzitivita např. kolem 50 % při specifičnosti 90 % při cut-off hodnotě 2 %), nelze jej použít pro detekci menšího množstvé požitého etanolu nebo pro krátkodobou spotřebu etanolu.

Související metody a výpočty: Etanol (S/P), Etylglukuronid (U), Gama-glutamyltransferáza (GGT) (S/P), Střední objem erytrocytů (B)